VI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego

Bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych!

W ramach XXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 prowadzone będą przez pracowników i twórców z STL bezpłatne zajęcia warsztatowe w wersji stacjonarnej i mobilnej – dla ok. 900 osób. Działania te przeznaczone są dla szerokiego grona osób – dzieci i młodzieży, dorosłych, emerytów i osób niepełnosprawnych.
Zajęcia będą odbywać się w terminie od 3 lutego do 4 marca 2020 r. Miejsce działań projektowych: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, szkoły, domy kultury i inne (wg składnych propozycji). Chętnych serdecznie zapraszamy.

O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę nadsyłać drogą mailową na adres bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl lub telefonicznie pod numer 77 457 23 49 w.120, 606 355 549.

XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

UWAGA!!!

Przewód konkursowy odbędzie się 6 marca (piątek – dzieci) i 7 marca (sobota – dorośli) 2020 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w godz. 10.30-13.30.

Od bieżącego roku obowiązują zmiany w kategorii dzieci i młodzieży. Ustanowiono trzy grupy wiekowe dla uczestników: do 10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat. Zgodnie z ustaleniami powziętymi podczas zeszłorocznego konkursu, podwyższono limit wiekowy dla uczestników do 18 roku życia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Wystawa on-line do obejrzenia https://muzeumwsiopolskiej.pl/wystawa-pokonkursowa-kroszonki-opolskie-2020/

Happening w CH Karolinka

Dnia 22.02.2020 r. w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu odbyły się pokazy warsztatowe zdobienia jaj wielkanocnych, przeprowadzone przez Małgorzatę Mateję i Halinę Jakubowską – twórczynie należące do Oddziału Opolskiego STL. W zajęciach wzięło udział około 200 osób. uczestnicy uczyli się ozdabiania jajek w dwóch technikach: rytowniczej (kroszonki) i batikowej (pisanki). Podczas warsztatów prowadzono akcję promocyjną XXIX Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Kroszonki Opolskie 2020 – rozdawano ulotki reklamowe oraz materiały wydawnicze poświęcone kroszonkarstwu. Zaprezentowano także wystawę poświęconą konkursowi kroszonkarskiemu oraz prace opolskich twórców ludowych.

Konferencja prasowa – Opolskie kroszonki XXL

W poniedziałek 2 marca 2020 roku odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiciele gmin: Ozimek, Łubniany, Kolonowskie i Gogolin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego podpisali umowy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu o użyczeniu makiet kroszonek XXL do celów promocyjnych. W trakcie konferencji twórczynie ludowe, reprezentujące poszczególne gminy i przedstawiciele władz samorządowych zainaugurowali ręczne malowanie kroszonek.

Warsztaty w ramach działań wzmacniających XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”

W terminie od 3 lutego do 4 marca 2020 roku pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współpracy członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych przeprowadzili bezpłatne zajęcia warsztatowe ze zdobienia jaj wielkanocnych. Działania te były skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych i miały charakter stacjonarny oraz mobilny. Odbywały się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w domach kultury na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy uczyli się zdobienia jaj techniką rytowniczą (drapanie) oraz przy użyciu kwasu z kapusty kiszonej lub octu. Łącznie w 56 zajęciach uczestniczyło 1600 osób.

Odsłonięcie makiet kroszonek XXL

W dniach 11 (Opole), 13 (Gogolin, Ozimek, Łubniany) i 19 września (Kolonowskie) 2020 dokonano uroczystego odsłonięcia makiet kroszonek XXL, wykonanych z żywicy poliuretanowej. Będą one promowały i popularyzowały wpisaną na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego umiejętność wykonywania kroszonek. W ich bezpośrednim otoczeniu będą prezentowane materiały promujące Wojewódzkie Konkursy Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie”. W uroczystościach wzięli udział: twórczynie ludowe, zespoły folklorystyczne, przedstawiciele władz samorządowych i dyrekcja oraz pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany


Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie malowania porcelany opolskiej. To jedyna tego typu impreza na terenie województwa opolskiego. Organizator zapewnia materiały niezbędne do uczestnictwa w przewodzie konkursowym: porcelanę i farby naszkliwne. Konkurs malowania porcelany składa się z dwóch wydarzeń: przewodu konkursowego i wystawy pokonkursowej. Konkurs odbędzie się 25.08 2020 roku w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Przewód przeprowadzany jest w godzinach od 9.00 do 16.00. W trakcie imprezy zorganizowany zostanie poczęstunek dla uczestników. Podczas zdawania pracy konkursowej każdy z uczestników otrzyma zaproszenie do udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników. Wykonane prace zostaną wypalone w muzealnym piecu ceramicznym a następnie ocenione przez komisję konkursową.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce w trakcie imprezy plenerowej VIII Święto Plonów – Targi Miodów 27.09.2020 roku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do 30.11.2020 roku. Do wystawy dołączona będzie prezentacja multimedialna i informator.

W trakcie konkursu obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Bezpłatne zajęcia z malowania porcelany opolskiej!!!

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu organizuje dla osób dorosłych bezpłatne warsztaty malowania porcelany opolskiej. Są to działania wzmacniające IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany organizowany w ramach VI Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, prowadzone przez twórczynie z Oddziału Opolskiego STL (uznane zdobniczki porcelany). Zajęcia odbędą się w terminach 31 lipca-2 sierpnia, 7-9 oraz 14-16 i 21-23 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (starym budynku administracyjnym). Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia naczyń porcelanowych, organizator zapewnia przygotowane farby naszkliwne, stalówki z obsadkami, pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.

W trakcie zajęć obowiązują procedury opracowane przez Dyrektora MWO w Opolu dotyczące zachowań związanych z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, zachowanie dystansu społecznego, maseczki na twarzy).

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Bogdanem Jasińskim: tel. 77 457 2349, 606355 549 email: bogdan.jasinski@muzeumwsiopolskiej.pl

Warsztaty wzmacniające  IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

W bieżącym roku po raz kolejny zorganizowano bezpłatne kursy malowania porcelany prowadzone przez twórczynie ludowe: Małgorzatę Mateję, Stefanię Topolę, Agnieszkę Okos i Alinę Wypchło. Odbywały się one w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W trakcie 12 warsztatów (31.07-2.08, 7-9, 14-16, 21-23.08.2020) uczestnicy zapoznali się z podstawami techniki wykonywania zdobienia porcelany, podstawowymi informacjami na temat surowców i narzędzi  oraz techniki wypału ozdobionej porcelany. Każdy z uczestników zobowiązany był do przyniesienia naczyń ze sobą. Za organizację zajęć (narzędzia, farby oraz możliwość wypalenia wykonanych prac) odpowiadali pracownicy muzeum i twórcy ludowi. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ogółem we wszystkich warsztatach wzięło udział 240 osób.  

     

IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Konkurs odbył się w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Uczestniczyło w nim 29 osób. Każda osoba losowała zestaw przeznaczony do udekorowania: filiżankę lub kubek ze spodkiem oraz czajnik do herbaty. Uprzednio zakupione farby naszkliwne zostały przygotowane do malowania przez opolskie twórczynie. Po ozdobieniu naczyń i ich wysuszeniu porcelana została załadowana do pieca ceramicznego i wypalona. W dniu 28 sierpnia 2020 roku obradowało jury złożone ze specjalistów oraz śląskich etnografów. Podstawowe kryteria oceny prac stanowiły: układ kompozycji, technika wykonania i zgodność z tradycyjną ornamentyką.

Większa część z wykonanych w konkursie prac prezentowała bardzo wysoki poziom. Jury przyznało 4 nagrody i 10 wyróżnień. Nagrodę główną w tym roku zdobyła Teresa Ozimek. To jedna z najbardziej uznanych opolskich zdobniczek porcelany, o doskonałej technice i bardzo delikatnej kresce. Tworzy bardzo czytelne malunki o pięknych wyrazistych kolorach. Jej znak rozpoznawczy stanowią piękne kwiaty, rozpływające się na boki, co nieco przypomina efekt fladrowania. Na obrzeżach spodka i filiżanki poprowadziła piękny szlaczek z niebieskich drobnych kwiatków. Pierwsze miejsce przypadło jednej z młodszych uczestniczek konkursu Annie Ozimek. W ornamentyce tej twórczyni widoczny jest wyraźny wpływ matki – wykorzystuje między innymi efekt podobny do fladrowania. Anna Ozimek maluje jednak zdecydowanie większe i bardziej precyzyjne kwiaty.

Najbardziej klasyczny wzór nawiązujący do ornamentyki znanej z kroszonek zaprezentowała Małgorzata Mateja. Ta jedna z najbardziej znanych opolskich twórczyń maluje bardzo wyraźne duże kwiaty w żywych kolorach. Tworzy symetryczne kompozycje, przy czym środek tworzą najczęściej czerwone lub różowe kwiaty. Po raz pierwszy nagrodę otrzymała Grażyna Czekała. Przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w znacznie większe niż zazwyczaj ornamenty, co nadaje kompozycji pewnej lekkości. Sabina Kurek bardzo ładnie przyozdobiła dzbanek. Na każdej z bocznych ścianek namalowała w elipsie wykonanej z niebieskich kwiatków piękne pastelowe kompozycje dużych kwiatów. Efekt ten uzyskuje dzięki nakładaniu na powierzchnię naczynia cienkiej warstwy farby.

Bożena Konieczko przyozdobiła filiżankę ze spodkiem w bardzo czytelną kompozycję, zbudowaną z pięknych kolorowych dużych kwiatów. W dookolnej kompozycji dominują żywe barwy: czerwień, niebieski, pomarańcz. Przy brzegach filiżanki poprowadzony jest szlaczek z

dużych czerwonych kwiatów. Teresa Orlik namalowała w centrum czterech ścianek kubka czytelny ornament kwiatowy przy czym zastosowała zbyt wiele dosyć ciemna gamę kolorystyczną. Twórczyni ta jako jedna z nielicznych nie namalowała motywu szlaczka.

Dynamizm oraz niezwykła lekkość ręki jest widoczna w dziełach Aliny Wypchło i Barbary Trąbczyńskiej. Pierwsza z wymienionych twórczyń tworzy lekkie, przestronne kompozycje z duża ilością ozdobników zoomorficznych (ślimaki, pszczółki, motylki, biedronki, zajączki, druga natomiast maluje duże, wyraziste kwiaty z dominującym kolorem czerwonym i niebieskim. Irena Słaboń zdobi porcelanę w wyraziste, dosyć zwarte, dookolne wzory z dominacją koloru żółtego, czerwonego, pomarańczowego, i niebieskiego. Stosuje ozdobniki w postaci motylków i ptaszków. Agnieszka Rosicka uczestniczyła w konkursie po raz pierwszy. Maluje delikatne wzory kwiatowe, przy czym całość kompozycji wygląda nieco ascetycznie. Podobnie prezentuje się praca Ewy Giemzy. Brak w niej pięknej pastelowości innych prac tej artystki. Ładnie pod względem kolorystyki wypada dzieło Haliny Knosali – pastelowość barw zakłóca nieco nadmiar ornamentów. Agnieszka Okos namalowała interesującą kompozycję o charakterze sentymentalnym. Szlaczek jest jednak mało wyrazisty pod względem kolorystycznym a w spodku występuje dominanta koloru czerwonego, różowego i pomarańczowego.

Wręczenie nagród oraz dyplomów miało miejsce w dniu 27 września 2020 roku, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wzięli w nim udział Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza,  koordynator projektu Bogdan Jasiński.

Nagrody w kwocie 3000 zł zostały ufundowane ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MALOWANIA PORCELANY

Nagroda główna

Teresa Ozimek

I Nagroda

Anna Ozimek

 II Nagroda

Małgorzata Mateja

III Nagroda

Grażyna Czekała

Wyróżnienia

 1. Ewa Giemza
 2. Halina Knosala
 3. Bożena Konieczko
 4. Sabina Kurek
 5. Agnieszka Okos
 6. Teresa Orlik
 7. Agnieszka Rosicka
 8. Irena Słaboń
 9. Barbara Trąbczyńska
 10. Alina Wypchło

  Wystawa pokonkursowa

  „IX Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany”

  27 wrzesień – 30 listopad 2020

  Wystawa pokonkursowa została otwarta podczas imprezy plenerowej VIII Święto Plonów-Targi Miodu w dnu 27 września 2020 r., w budynku administracyjno-recepcyjnym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Na wystawę składają się 12 aluminiowych systemów wystawienniczych, w których zamocowane są antyramy z wydrukowanymi planszami informacyjnymi, trzy gabloty z konkursową porcelaną oraz dekoracje z dwóch L-bannerów stanowiące ściankę-tło dla gablot. Tekst został przygotowany przez pracownika MWO Bogdana Jasińskiego, a projekt, skład, wydruk oraz oprawę plastyczną ekspozycji przygotował Marek Krajewski. Wystawie towarzyszył informator przygotowany przez Bogdana Jasińskiego.


  informator PORCELANA