VIII ŚWIĘTO PLONÓW I TARGI MIODÓW W SKANSENIE

Święto Plonów. Targi Miodów jak co roku kończy sezon pełnego udostępniania Muzeum Wsi Opolskiej dla zwiedzających. Główną atrakcją programu będą pokazy i prezentacje przygotowane przez twórców ludowych i rzemieślników z Polski i Czech, realizowane w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice.
W programie imprezy:

Pięknie malowana – opolska porcelana, wręczenie nagród laureatom IX Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany, godz. 12.30, estrada na łące „wełna” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, godz. 13.00, budynek główny.

Polska smakuje – czyli śląskie przysmaki w skansenie,  stoiska z tradycyjnymi wyrobami kulinarnymi,  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, godz. 10.00-17.00, zagroda „Nyska”.

Natura Pieśni – Pieśń Natury, warsztaty śpiewu tradycyjnego realizowane będą przez Wiktorię Kwiatkowską – wokalistkę i trenerkę wokalną z Warsaw Vocal Studio oraz Marylę Mazan – instruktorkę arteterapii., godz. 12.00-16.00 (z przerwami), spichlerz ze Sławięcic.

Dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą  – wypiek i degustacja tradycyjnego chleba, godz. 11.00-17.00 (z przerwami), zabytkowy piec z Rudziczki.

Odrzańska Odyseja 2020warsztaty poprowadzi Fundacja Otwartego Muzeum Techniki . Organizuje ją w ramach programu Kultura – Interwencje, wspieranego dotacją Narodowego Centrum Kultury, godz. 10.00-17.00

Prezentacja zabytkowych wozów i bryczek, przy starej bramie godz. 10.00-17.00
(w przypadku opadów deszczu nie będzie zrealizowane).

 Plon niesiemy, plon! – występy zespołów folklorystycznych, godz. 11.00 – 16.30, scena na łące „Wełna”

Pokazy w dawnych zagrodach, godz. 10.00-17.00

Oferta handlowa i gastronomiczna, ok 40 stoisk handlowych z wyrobami ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła oraz stoiska z wyrobami kulinarnymi, godz. 10.00-17.00, teren Muzeum.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny!
Zapraszamy.


ZALECENIA COVID

Zasady_organizacji_imprezy święto_plonów_

Regulamin imprezy plenerowej