W krainie śląskich melodii ludowych

Termin: 14-25.02; 31.05-3.06.2022
Godziny lekcji muzealnych:
10:30-12:00 oraz 12:30-14:00
Liczba uczestników: 25 osób
Cena: 350,00 zł / grupa

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.
Johan Wolfgang von Goethe


Pieśń ludowa stanowi bardzo cenne źródło wiedzy o naszej kulturowej przeszłości. Jest częścią naszego kulturowego dziedzictwa i jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej mieszkańców każdego regionu. W tradycji znana i zachowana dzięki przekazom ustnym. Na gruncie przemian społecznych w wieku XVIII, XIX i XX spisywana, później także rejestrowana dzięki możliwym już w XX w. technikom (woskowe wałki Edisona, taśma magnetofonowa); ostatecznie publikowana w różnego rodzaju wydawnictwach. Gromadzili je zbieracze tej miary co Czarnocki, Wójcicki, Gloger, a zwłaszcza ojciec naszej etnografii Oskar Kolberg. Na Śląsku zbierali je między innymi także robotnicy, chłopi, organiści. Ich prace możemy znaleźć w publikacjach Rogera, Bystronia, Ligęzy-Stoińskiego, Józefa Lompy. Ważne miejsce, jako zbieracz pieśni ludowych na Śląsku zajmuje niemiecki lekarz Juliusz Roger, a już bardziej współcześnie prof. Adolf Dygacz, dr Piotr Świerc, Stanisław Śmiełowski (wieloletni dziennikarz i popularyzator śląskiej muzyki ludowej na antenie Radia Opole) i wielu innych. Zauważamy, że muzyka ludowa zajmuje ważne miejsce w kulturze naszego regionu. Coraz częściej młodzi artyści, twórcy ludowi, sięgają do źródeł i włączają je do swojego repertuaru, dając w swych opracowaniach i aranżacjach upust swej muzycznej wyobraźni.
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu pragnie wyjść naprzeciw tym potrzebom i zaprosić do udziału w lekcjach na temat śląskiego folkloru muzycznego oraz innych wydarzeń promujących tę dotąd stosunkowo mało eksploatowaną część naszego kulturowego dziedzictwa. Lekcje dla dzieci i młodzieży organizowane są dla dwóch grup wiekowych: Uczniowie klas 1-6, uczniowie klas 7-8. Nadrzędnym celem zajęć jest przede wszystkim śpiew oraz poznanie bogatego i różnorodnego gatunkowo i tematycznie repertuaru. Nieodłącznym elementem każdej pieśni jest tekst. W przypadku pieśni ludowej (szczególnie tej najstarszej, archaicznej) tekst gwarowy. Zajęcia są prowadzone w sposób nowatorski z wykorzystaniem różnych metod i technik przekazania wiedzy (w postaci obrazu, dźwięku, aktywnego uczestnictwa, zabawy itp.)

Autor scenariusza: Krystian Czech

Rezerwacja – Dział Udostępniania i Edukacji

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

  • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum pod numerem telefonu: 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
  • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.

Pobierz formularz potwierdzenia rezerwacji.