WAKACJE W MUZEUM – WEEKENDOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ LUDOWĄ

W związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa cykl pokazów w dawnej zagrodzie. Będą to weekendowe spotkania z twórcami, rękodzielnikami i muzealnikami. W zeszłym roku spotkania te urozmaicały naszą muzealną ekspozycję i cieszyły się dużym powodzeniem, mamy więc nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.
W każdą sobotę i niedzielę lipca oraz sierpnia, w obrębie zabytkowej ekspozycji prezentowane będą tematyczne pokazy twórczości ludowej, rzemiosła i rękodzieła. Swoje wyroby będą prezentować twórcy ludowi i rękodzielnicy natomiast pracownicy muzeum przybliżą życie codzienne na dawnej śląskiej wsi oraz jego ekologiczny charakter. Pokazy będą realizowane w godzinach: 11.00-17.00, w ramach ceny biletu wstępu. W przypadku złych warunków pogodowych terminy tych spotkań mogą ulec zmianie o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Kolejne spotkania będą realizowane w terminach:

1. Między pokoleniami – twórcze spotkania z artystą ludowym w skansenie: 1-2.08
2. Ginące zawody dawne rzemiosła: 8-9.08
3. Wehikuł czasu czyli życie codzienne na dawnej wsi: 22-23.08
4. Bądź eko! Spotkania edukacyjne w muzeum: 29-30.08

ZAPRASZAMY!