WAŻNY KOMUNIKAT!

‼️Samorząd województwa opolskiego w 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ roku przeznacza ponad 664,3 miliona złotych dla mieszkańców regionu. To pieniądze na zaspokojenie potrzeb w wielu dziedzinach – w tym także na rozwój kultury, wspólne uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach, lepsze warunki korzystania z dóbr kultury.

👉W ramach dotacji na 2022 r. Muzeum planuje realizację bogatej oferty wystawowo edukacyjnej oraz organizację imprez plenerowych. Zaplanowane zostały także kolejne prace związane z przeniesieniem obiektu muzealnego ze Sławięcic, który wzbogaci ekspozycję muzealną. Muzeum Wsi Opolskiej zakończy realizację projektu partnerskiego pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, którego efektem będzie oddana do zwiedzania nowa zagroda wraz z wystawą multimedialną i akwarium. Muzeum będzie miało także możliwość realizacji działań na rzecz poprawy infrastruktury wewnętrznej i remontów eksponatów stałych.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Opolskiego za te finansowe decyzje!