Wolontariat w Muzeum

 

 

Plakat zachęcający do rozpoczęcia wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Cel wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Pomocowe, rozwojowe i twórcze wsparcie realizowanych zadań statutowych.

Wolontariusz w Muzeum

 1. Rozwija zainteresowania związane z kulturą ludową:
  – budownictwem ludowym reprezentatywnym dla Śląska Opolskiego,
  – dobrami kultury w zakresie ludowej kultury niematerialnej i folkloru.

 2. Zdobywa doświadczenie w zakresie:
  – prac konserwacyjnych budownictwa ludowego,
  – prowadzenia badań naukowych,
  – utrzymania terenów zielonych w obrębie historycznych zagród,
  – organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
  – promocji wydarzeń muzealnych.

 3. Rozwija kompetencje społeczne tj. autoprezentacja, empatia, nagradzanie, asertywność, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, rozumienie kontaktu społecznego.

 4. Otrzymuje:
  – materiały promocyjne oraz bilety wstępu do Muzeum.
  – zaświadczenie i referencje o odbytym wolontariacie.

Oferta wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zadania dla dzieci i młodzieży szkolnej

Zadania dla studentów

Zadania dla pracujących i seniorów

Dokumenty dla wolontariusza niepełnoletniego

Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (83 KB, PDF)

załącznik 1 Porozumienie o świadczeniu wolontariackim (334 KB, PDF)

załącznik 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego (283 KB, PDF)

załącznik 3 Karta zgłoszenia niepełnoletniego kandydata na wolontariusza (367 KB, PDF)

Dokumenty dla wolontariusza pełnoletniego

Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (83 KB, PDF)

załącznik 1 Porozumienie o świadczeniu wolontariackim (334 KB, PDF)

załącznik 3 Karta zgłoszenia kandydata na wolontariusza (364 KB, PDF)

Kontakt

Agnieszka Pawelczyk

E-MAIL
muzeumbezbarier@muzeumwsiopolskiej.pl

TELEFON
77 457 23 49 wew. 214
+48 798 123 711