Wynajem terenu

CENNIK

Odpłatność za udostępnienie miejsca i zorganizowanie imprezy kulturalnej, pokazów, uroczystości, biesiad, spektakli itp. ustalana będzie każdorazowo na zasadzie ceny umownej – na podstawie indywidualnych negocjacji i kalkulacji, z zachowaniem cennika, będącego sumą:

  1. iloczynu ilości godzin i ceny za godzinę uwzględniającą liczbę osób:
do 50 osób od 100,00 zł do 200,00 zł netto / godzinę + VAT
od 51 do 100 osób od 201,00 zł do 400,00 zł netto / godzinę + VAT
od 101 do 300 osób od 401,00 zł do 600,00 zł netto / godzinę + VAT
od 301 do 500 osób Od 601,00 zł do 800,00 zł netto / godzinę + VAT
powyżej 500 osób od 801,00 zł do 1.500,00 zł netto / godzinę + VAT
  1. opłaty dodatkowej za obsługę techniczną, zabezpieczenie terenu, wypożyczenie sprzętu, organizację pokazów, obsługę gastronomiczną itp.
  2. innych opłat wynikających z charakteru przedsięwzięcia, w tym: opłat za bilety wstępu.

KONTAKT

E-MAIL
sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49