Znaki, napisy, inskrypcje w architekturze ludowej

autor wystawy: Aleksandra Kośmicka

Wystawa omawia intencjonalne znaki graficzne, inskrypcje oraz ikonografię, występujące na obiektach drewnianych (głównie) będących w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Znaki pogrupowane zostały na kategorie intencjonalne – np. ciesielskie znaki montażowe, zapisy fundacyjne, symbolika apotropeiczna i religijna czy znaki inne (inicjały, znaki o niewiadomym znaczeniu i pochodzeniu, itp.). Na planszach, oprócz fotografii, znajdują się rysunki i schematy, które wyraźnie obrazują strukturę, fakturę oraz lokalizację znaków, napisów i inskrypcji. W gablotach znajdują się tradycyjne narzędzia ciesielskie – niezbędne w warsztacie rzemieślnika. Zaprezentowane zostały np. dłuta i pobijaki, ciosła, topory, cyrkle, miarki itd.

W 2018 r. Dział Architektury Ludowej wypożyczył wystawę pt.: Znaki, napisy, inskrypcje w architekturze ludowej Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Ekspozycję w tamtejszym muzeum oglądać będzie można do 10.09.2018 r.

Znaki, napisy, inskrypcje w architekturze ludowej – folder wystawy (PDF)

KONTAKT Dział Architektury Ludowej

Aleksandra Kośmicka
kierownik działu
E-MAIL
aleksandra.kosmicka@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON
77 457 23 49, wew. 122