Zakończył się remont drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic

Zakończyły się działania projektowe, obejmujące m.in. remont i konserwację konstrukcji spichlerza oraz wyposażenie wnętrza w systemy ekspozycyjne. Dzięki temu, stojący na ekspozycji plenerowej piękny, drewniany spichlerz dworski z miejscowości Sławięcice w pełni włączony został w ścieżkę zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wewnątrz już niebawem instalowane będą wystawy czasowe.

Działanie zrealizowane zostało w ramach zadania pn. „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2018 oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.