Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci

Termin:  
Godziny lekcji muzealnych:
9:00-10:00 oraz 10:30-11:30
Liczba uczestników: 25 osób
Cena:  

Zakup biletów wstępu uprawnia do zwiedzania – spaceru po ekspozycji muzealnej.

Opis

W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku. Podczas lekcji mają możliwość uczestniczenia w zaimprowizowanym korowodzie kolędników.

Rezerwacja – Dział Udostępniania i Edukacji

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

  • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum pod numerem telefonu: 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
  • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji – faxem na numer: 77 474 30 21 lub pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.

Pobierz formularz potwierdzenia rezerwacji.

edukator opowiada o zwyczajach bożonarodzeniowych