Zasady i warunki zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa Covid-19

Zasady i warunki zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w okresie zagrożenia pandemią koronawirusa Covid-19:

 

 1. Muzeum zapewnia codzienną, częstą dezynfekcję miejsc podatnych na przenoszenie wirusa (drzwi, klamki blaty, odrzwia zabytkowych chałup, włączniki oświetlenia itp.) ze szczególnym uwzględnieniem toalet
 2. Obowiązuje wyłączenie z użytkowania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe – punkt informacyjny)
 3. Zwiedzanie Muzeum jest limitowane poprzez:
  a) ograniczenie liczebności zwiedzających (maksymalnie 300 osób w danej chwili na terenie Muzeum)
  b) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez zwiedzających:
  * używanie płynu dezynfekcyjnego z dozowników przy wejściu do kasy biletowej/sklepu muzealnego,
  * zasłanianie ust i nosa przez zwiedzających w pomieszczeniach zamkniętych (hol wejściowy, kasa, obiekty ekspozycyjne)
  c) obowiązek stosowania dystansu społecznego miedzy zwiedzającymi – min. 1,5 metra odległości między osobami (nie dotyczy rodziców
  z dziećmi oraz osób opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi)
  d) obowiązek stosowania środków ochrony osobistej przez personel obsługujący zwiedzających (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, maski lub przyłbice zabezpieczające)
  e) ograniczenie obsługiwanych grup do 20 osób (oprowadzanie, oprowadzanie kuratorskie)
  f) ograniczenie liczby osób mogących korzystać z sali audiowizualnej do 25 osób (spotkania, konferencje itp.)
  g) kontrolowanie liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciach takich jak wernisaże, finisaże, konferencje prasowe, prelekcje, warsztaty, pokazy filmowe itd.:
  * poprzez przyjęcie normy 2,5 m2 przypadające na 1 uczestnika,
  * poprzez dopuszczenie do uczestnictwa w przedsięwzięciu po zdalnym zbadaniu temperatury każdego uczestnika i stwierdzeniu nie przekroczenia temp. 37o C,
  * gromadzenie informacji o uczestnikach poprzez pobieranie formularzy zawierających dane kontaktowe o uczestnikach

 

[wyciąg z Regulamin u zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Aneks nr 2 z dnia 23.07.2020]