• Kręci nas tradycja!

    Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu i pobudzamy do pogłębionej refleksji nad dawną i współczesną kulturą materialną, duchową i społeczną mieszkańców Śląska Opolskiego.

  • Sezon pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej

    Od początku kwietnia do końca października Muzeum jest czynne przez 7 dni w tygodniu.