• Kręci nas tradycja!

    Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu i pobudzamy do pogłębionej refleksji nad dawną i współczesną kulturą materialną, duchową i społeczną mieszkańców Śląska Opolskiego.

  • Sezon pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej

    Od początku kwietnia do końca października Muzeum jest czynne przez 7 dni w tygodniu.

  • Partnerstwo „Kresy”

    W Polsce działa wiele instytucji i organizacji, które badają, dokumentują i popularyzują informacje o dawnych Kresach Wschodnich II RP. Swoją działalnością przyczyniają się one do tego, że rośnie baza wiedzy o Kresach i utrwala się pamięć o nich.

lipiec
sierpień
wrzesień