Edukacja

 

REZERWACJA lekcji odbywa się następująco:

  • Wstępne zamówienie/zapytanie należy złożyć drogą mailową na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl (proponowane tematy znajdują się w zakładce lekcje muzealne 2021 do zapoznania się tutaj ). W mailu prosimy podać tematy, termin oraz ilość i wiek uczestników*.

    * ze względu na zaistniałą sytuację związaną z covid-19 ilość uczestników na jedną lekcję została ograniczona do 15 osób.
  • Jeśli określony w zapytaniu temat jest możliwy do realizacji w danym terminie, otrzymają Państwo mail oraz potwierdzenie realizacji lekcji (formularz do wypełnienia). 

  • Wypełniony i podpisany formularz rezerwacji prosimy odesłać  pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie,  rezerwacja zostanie anulowana.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  • Nie prowadzimy zajęć z grupami wcześniej nie zgłoszonymi. Przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.
  • Opiekunów grup prosimy o przyjazd do muzeum na 15  minut przed rozpoczęciem lekcji.

    KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

pytania dotyczące lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON              

 

77 457 23 49, wew. 114, 115, 214