Edukacja

UWAGA: Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą zawierająca poszczególne tematy, terminy oraz ceny!

Aktualna oferta edukacyjna MWO (3 MB, PDF)

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

 • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum pod numerem telefonu: 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
 • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

I.       Warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych:

 1. Poprawne wypełnienie wszystkich rubryk niniejszego formularza wraz z podpisem oraz przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ustalenia terminu lekcji przez Muzeum.
 2. Uiszczenie stosownej opłaty na nr konta: BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, Kod SWIFT banku: BIGBPLPW, Numer rachunku IBAN: PL 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, lub w kasie muzeum (od poniedziałku do piątku w 8.00-14.00).
 3. Przyjazd na lekcje muzealne na ok. 15 min przed rozpoczęciem lekcji celem dokonania wszystkich formalności (wejście na zajęcia znajduje się w budynku administracyjnym przy ul. Wrocławskiej 174).

II.     Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku przybycia grupy po wyznaczonej wyżej godzinie organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania lekcji, adekwatnie do spóźnienia.
 2. W przypadku anulowania lekcji należy poinformować Muzeum przesyłając pisemne zawiadomienie
  o rezygnacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl najpóźniej na dwa dni przed zarezerwowanym terminem, do godz. 14:00.
 3. W przypadku rezygnacji z lekcji muzealnej po określonym wyżej terminie, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% ceny lekcji, co będzie stanowić koszt pokrycia kosztów organizacyjnych.
 4. W przypadku    braku    możliwości     przeprowadzenia    przez    Muzeum     zamówionej    lekcji, zamawiający    może    skorzystać  z oferty uczestnictwa w lekcji o innej tematyce w cenie nie wyższej, niż zaplanowana lekcja lub Muzeum płaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% ceny zaplanowanej.