Edukacja

 

REZERWACJA lekcji odbywa się następująco:

 • Wstępne zamówienie/zapytanie należy złożyć drogą telefoniczną: 774743021 lub mailową: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl (proponowane tematy znajdują się poniżej). Należy podać temat, termin oraz ilość i wiek uczestników (ze względu na zaistniałą sytuację związaną z covid-19 ilość uczestników na jedną lekcję została ograniczona do 15 osób).
 • Jeśli określony w zapytaniu temat jest możliwy do realizacji w danym terminie, otrzymają Państwo mail oraz potwierdzenie realizacji lekcji (formularz do wypełnienia).
 • Rezerwacji dokonujemy  na min. 7 dni roboczych przed planowanym przyjazdem.
 • Szczegóły i ustalenie terminu  – Anna Bannert, Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum pod nr tel. 774743021, 774572349 wew. 114  w godz. 9.00-12.00 lub na adres: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

 • Wypełniony i podpisany formularz rezerwacji prosimy odesłać  pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie,  rezerwacja zostanie anulowana.

  Zastrzegamy prawo do odwołania zajęć w przypadku pogorszenia się sytuacji związanej z covid-19

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Nie prowadzimy zajęć z grupami wcześniej nie zgłoszonymi. Przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.
 • Opiekunów grup prosimy o przyjazd do muzeum na 15  minut przed rozpoczęciem lekcji.

  KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

pytania dotyczące lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON              

 

 

77 457 23 49, wew. 114, 115, 214