Edukacja

REZERWACJA LEKCJI ZOSTAŁA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA
________________________________________

Uwaga! Formularz potwierdzenia rezerwacji znajduje się w zakładkach tematów lekcyjnych.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu od początku swej działalności zajmuje się popularyzacją dawnej i współczesnej kultury ludowej regionu w środowisku wychowanków przedszkola oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzona działalność edukacyjna, poprzez bezpośredni kontakt z eksponatami muzealnymi, przybliża ekspozycję oraz ukazuje obraz życia w dawnej wsi śląskiej. Propagując świat wartości kultury tradycyjnej Śląska Opolskiego, poprzez realizowane działania kulturalno-oświatowe realizowane w muzeum, należy mieć świadomość, iż zostały one podjęte w ramach „pedagogiki muzealnictwa – czyli nauki o wychowaniu, kształceniu i samokształceniu się człowieka w instytucji muzeum” (Cyt. za: R. Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Kraków 2016, s. 43.)

REZERWACJA lekcji odbywa się dwuetapowo:

  • Zamówienie należy złożyć drogą telefoniczną – Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum  pod nr tel. 774743021, 774572349 wew. 114, 115, 214.
  • Zarezerwowany temat oraz termin lekcji (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym), należy potwierdzić, uzupełniając i wysyłając formularz potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl,  nie później niż w ciągu 7 dni od ustalenia terminu lekcji przez Muzeum. Jeśli potwierdzenie nie zostanie dostarczone do Muzeum w określonym terminie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.
  • Druk potwierdzenia rezerwacji znajduje się przy poszczególnych tematach lekcyjnych.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

  • Ilość uczestników zajęć edukacyjnych, jak również odpłatność, jest zróżnicowana, w zależności od realizowanego tematu.
  • Nie prowadzimy zajęć z grupami wcześniej nie zgłoszonymi. Przy lekcjach muzealnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.
  • Zajęcia odbywają się w trzech blokach lekcyjnych.
  • Opiekunów grup prosimy o przyjazd do muzeum na 15  minut przed rozpoczęciem lekcji.
  • W przypadku zwiedzania terenu ekspozycyjnego obowiązuje wykupienie biletu wstępu dla każdego uczestnika.

KONTAKT Dział Udostępniania i Edukacji

pytania dotyczące lekcji muzealnych E-MAIL
edukacja@muzeumwsiopolskiej.pl
TELEFON             

77 457 23 49, wew. 114, 115, 214

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną realizowaną w 2021 roku.