Deklaracja dostępności Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać (slider).
 • Część elementów graficznych nie zawiera poszerzonego opisu.
 • Multimedia nie mają opisów tekstowych wyjaśniających co przedstawiają i czego dotyczą.
 • W większości materiałów filmowych brakuje napisów dla niesłyszących.
 • Filmy nie zawierają audiodeskrypcji.
 • Przy linkach brakuje informacji o formacie i wielkości pliku.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Niektóre multimedia opublikowano przed dniem 23 września 2020 r.
 • Mapa ekspozycji muzealnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-11
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do muzeum
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zlokalizowane jest w dzielnicy Bierkowice, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, przy drodze krajowej nr 94 / w pobliżu drogi krajowej nr 45.

Ogólnodostępny, bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się ok. 100 m od wejścia do Muzeum, przy ul. Wrocławskiej. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd MZK do przystanku Wrocławska-skansen liniami autobusowymi nr 5 i 9. Przystanek autobusowy Wrocławska-skansen znajduje się ok. 200 m od wejścia do muzeum. Z przystanku do budynku muzeum prowadzi chodnik, wzdłuż ul. Wrocławskiej.

Budynek muzeum, kształtem nawiązujący do śląskiej stodoły, usytuowany jest u styku ul. Wrocławskiej i ul. Etnografów. Otoczenie jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia przed wejściem do budynku wykonana z kostki granitowej łupanej. Od frontu prowadzi do budynku główne wejście z automatycznymi szklanymi drzwiami przesuwnymi, otwieranymi z lewej do prawej strony.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym możliwa jest pomoc pracownika muzeum w dotarciu do budynku administracyjnego.

Budynek Administracyjny – wejście do muzeum
Budynek administracyjny posiada dwa poziomy. Brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille`a lub w druku powiększonym.

Wejście główne prowadzi do holu na poziomie 0., gdzie:

 • po prawej stronie znajduje się: kasa biletowa i sklep z pamiątkami, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małym dzieckiem oraz sala konferencyjna;
 • po lewej stronie mieści się część biurowa;
 • w holu budynku, od wejścia głównego prowadzi ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową – kierunek zwiedzania, dźwiękową mapę tyflograficzną ekspozycji muzealnej, salę konferencyjną oraz toaletę. Przy toalecie znajduje się piktogram. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z niemowlęciem.

Wejście do biur na 1. piętrze poprzez schody. Muzeum posiada schodołaz.

Do Muzeum mają wstęp osoby poruszające się z psem przewodnikiem.

Ekspozycja muzealna na wolnym powietrzu
Przed rozpoczęciem wizyty w opolskim parku etnograficznym, zachęcamy do pobrania i zainstalowania w telefonie komórkowym tzw. nawigacji po obiektach, czyli aplikacji Your Way (IOS oraz Android). Wchodząc na teren muzeum należy pamiętać o uruchomieniu aplikacji oraz bluetooth, dzięki którym Zwiedzający zostanie poinformowany o tym, że znajduje się w pobliżu obiektu architektury drewnianej. Będąc w zasięgu tablicy aplikacja umożliwia zdalne uruchomienie komunikatu głosowego, dzięki czemu osoba niewidoma może zlokalizować położenie tablicy za pomocą słuchu i podejść do niej samodzielnie. Ponadto w aplikacji zamieszczono ciekawostki na temat historii i wyposażenia danego obiektu.

Ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem.

Przejście do każdej zagrody (w terenach parkowych) nie wymaga pokonywania stopni. Z uwagi na charakter Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (muzeum na wolnym powietrzu), szlaki zwiedzania pokryte są warstwą żwiru z piaskiem.

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w zabytkowych zagrodach udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego. Osoby z dysfunkcją wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi fasady niektórych obiektach architektury drewnianej tj. Wiatrak z Dobrzenia Wielkiego, Młyn wodny z Siołkowic Starych, Kościół z Gręboszowa, chałupa z Radłowa, chałupa z Kup, chałupa z Budkowic, chałupa z Dąbrówki Dolnej oraz chałupa z Karmonek Nowych. Tyflodruki dostępne są u opiekunów ekspozycji. Ponadto, w ich asyście, istnieje możliwość dotykowego poznania muzealiów.

Wystawy czasowe w spichlerzach

 • Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej:

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni.

 • Spichlerz folwarczny ze Sławięcic:

Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Jest to obiekt dwukondygnacyjny. Posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na pierwsza kondygnację.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do pracowników muzeum.

Wystawa stała w spichlerzu
W spichlerzu z Głogówka zaaranżowana została wystawa stała pn. Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kruszonki. Wystawa jest dostosowana do osób niewidomych i słabo widzących. Ekspozycja zawiera tablicę informacyjną o wystawie w alfabecie Braille`a i tyflodruk ukazujący kroszonkę. Film instruktażowy z procesu powstawania kroszonki posiada napisy dialogowe oraz tłumaczenie w PJM. Film jest
wyświetlany na telewizorze LCD w obrębie ekspozycji stałej oraz na stronie internetowej muzeum. Przy wejściu do spichlerza jest umieszczony kod QR, który umożliwia pobranie aplikacji z głosowym opisem wystawy w dwóch językach: polskim, angielskim oraz językiem migowym PJM. Budynek nie posiada pochylni.

Aplikacje mobilne
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udostępnia następujące aplikacje mobilne: