Wynajem sali audiowizualnej

 • wynajem sali audiowizualnej:
  150,00 zł /godz. (+23% VAT);
 • wynajem sali audiowizualnej z dostępem do kuchni:
  185,00 zł /godz. (+23% VAT);
 • wynajęcie sali audiowizualnej na okres dłuższy niż jeden dzień:
  rabat do negocjacji.

Wynajem terenu

Odpłatność za udostępnienie miejsca i zorganizowanie imprezy kulturalnej, pokazów, uroczystości, biesiad, spektakli itp. ustalana będzie każdorazowo na zasadzie ceny umownej – na podstawie indywidualnych negocjacji i kalkulacji, z zachowaniem cennika, będącego sumą:

 1. iloczynu ilości godzin i ceny za godzinę uwzględniającą liczbę osób:
  • do 50 osób:
   pierwsza godzina 300,00 zł, kolejna godzina 300,00 zł (+ 23% VAT);
  • od 51 do 300 osób:
   pierwsza godzina 1000,00 zł, kolejna godzina 1000,00 zł (+ 23% VAT);
  • od 301 wzwyż:
   pierwsza godzina 2000,00 zł, kolejna godzina 2000,00 zł (+ 23% VAT).
 2. opłaty dodatkowej za obsługę techniczną, zabezpieczenie terenu, wypożyczenie sprzętu, organizację pokazów, obsługę gastronomiczną itp.
 3. innych opłat wynikających z charakteru przedsięwzięcia, w tym: opłat za bilety wstępu.

Sprzęt wypożyczany na zewnątrz

markiza: 60,00 zł za 1 szt. / 1 dzień (+ 23% VAT)