Wynajem sali audiowizualnej

 • wynajem sali audiowizualnej (rzutnik+nagłośnienie): 150,00 zł brutto/godz.
 • wynajem sali audiowizualnej z dostępem do kuchni: 185,00 zł brutto/godz.
 • wynajęcie sali audiowizualnej na okres dłuższy niż jeden dzień: rabat do negocjacji

Wynajem terenu

Odpłatność za udostępnienie miejsca i zorganizowanie imprezy kulturalnej, pokazów, uroczystości, biesiad, spektakli itp. ustalana będzie każdorazowo na zasadzie ceny umownej – na podstawie indywidualnych negocjacji i kalkulacji, z zachowaniem cennika, będącego sumą:

 1. iloczynu ilości godzin i ceny za godzinę uwzględniającą liczbę osób:
  • do 50 osób – od 100,00 zł do 200,00 zł netto / godzinę + VAT
  • od 51 do 100 osób – od 201,00 zł do 400,00 zł netto / godzinę + VAT
  • od 101 do 300 osób – od 401,00 zł do 600,00 zł netto / godzinę + VAT
  • od 301 do 500 osób – od 601,00 zł do 800,00 zł netto / godzinę + VAT
  • powyżej 500 osób – od 801,00 zł do 1.500,00 zł netto / godzinę + VAT
 2. opłaty dodatkowej za obsługę techniczną, zabezpieczenie terenu, wypożyczenie sprzętu, organizację pokazów, obsługę gastronomiczną itp.
 3. innych opłat wynikających z charakteru przedsięwzięcia, w tym: opłat za bilety wstępu.

Sprzęt wypożyczany na zewnątrz

 • markiza: 60,00 zł brutto za 1 szt./1 dzień
 • stół drewniany: 40,00 zł brutto za 1 szt./1 dzień