Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne

Wyłoniony został wykonawca prac remontowo-konserwacyjnych, przewidzianych dla spichlerza dworskiego ze Sławięcic.

W ramach zadania pn: „Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne” prace remontowo-konserwacyjne wykona firma Trwały Dom Waldemar Roguski z Nysy.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową oraz drobne prace rozbiórkowe i odkrywkowe.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Całe zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.