1. Architektura ogrodowa

Strona w przygotowaniu.

1. Architektura ogrodowa

1.1 Altana ogrodowa ze Sławięcic, ok. 1800 r. | region kozielsko-raciborski
1.2 Altana ogrodowa z Gręboszowa (pawilon chiński), 2 poł. XVIII w. | region namysłowski