Cennik

W SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

15.04-27.10.2024

bilet normalny: 20,00 PLN
bilet ulgowy: 10,00 PLN

Do zwiedzania dostępne są tereny parkowe, wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy czasowe.

POZA SEZONEM PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

1.01-14.04.2024 oraz 28.10-31.12.2024

bilet spacerowy: 5 PLN

Zwiedzać można jedynie tereny parkowe, bez możliwości obejrzenia wnętrz obiektów zabytkowych oraz wystaw czasowych.

Dniem wolnym od opłat za wstęp do Muzeum jest poniedziałek (przez cały rok).

Wstęp ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym (uczęszczającym do tzw. „zerówki”), uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze,
 • osobom powyżej 60 roku życia, emerytom i rencistom, a także osobom niepełnosprawnym, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiadaczom karty Euro<26,
 • posiadaczom ,,Paszportu Turystycznego” (mieszkańcom miast partnerskich Opola),
 • posiadaczom Karty Turysty „TripPass”,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny, Karty Opolskiej Rodziny i Seniora, Karty Opolskiej Rodziny i Karty Opolski.

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • pracownikom muzeów,
 • asystentom osób niepełnosprawnych, opiekunom grup zorganizowanych – z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (przyjmuje się, że 1 opiekun przypada na min. 10 osób/podopiecznych),
 • członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • osobom odznaczonym Orderem Orla Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub ,,Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym ,,Zasłużony dla Kultury Narodowej”, ,,Zasłużony dla Województwa Opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 • członkom Rady Muzeum Wsi Opolskiej,
 • przewodnikom i pilotom zorganizowanych grup turystycznych,
 • dzieciom, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym.

Poza sezonem udostępniania obowiązuje bilet spacerowy – dla wszystkich zwiedzających, za wyjątkiem:

 • pracowników muzeów,
 • asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów grup zorganizowanych – z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (przyjmuje się, że 1 opiekun przypada na min. 10 osób/podopiecznych),
 • członków Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • osób odznaczonych Orderem Orla Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub ,,Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionych tytułem honorowym ,,Zasłużony dla Kultury Narodowej”, ,,Zasłużony dla Województwa Opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 • członków Rady Muzeum Wsi Opolskiej,
 • członkom České asociace muzeí v přírodě,
 • przewodników i pilotów zorganizowanych grup turystycznych,
 • dzieci, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym.