Godziny otwarcia

 

W związku z przedłużeniem obostrzeń sanitarnych związanych z wystąpieniem stanu epidemii, rozpoczęcie sezonu pełnego udostępniania ekspozycji zostaje przesunięte na dzień 1 maja br.

Odwołane są również wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności zaplanowane w tym okresie tj. lekcje muzealne oraz warsztaty.

Przypominamy jednocześnie, że teren parkowy jest dostępny do zwiedzania od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00

O wszelkich zmianach dotyczących udostępniania ekspozycji i obiektów będziemy informować na bieżąco.

Muzeum jest czynne w następującym systemie czasowym:

PO SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

(16.10-31.12) (1.01-15.04)
(sezon jesień-zima)

poniedziałek – piątek w godz. 10-15
sobota-niedziela – zamknięte

Bilety wstępu na teren muzeum można zakupić  za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line oraz na recepcji muzeum.

CENY BILETÓW

Bilet spacerowy 3 PLN
Bilet przedszkolny* 1 PLN

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny

Do zwiedzania dostępne są jedynie tereny parkowe bez możliwości zwiedzania obiektów zabytkowych.

W SEZONIE PEŁNEGO UDOSTĘPNIANIA EKSPOZYCJI MUZEALNEJ

(23.04-17.10) (sezon wiosna-lato)

poniedziałek w godz. 10-15
wtorek-piątek w godz. 10-17
sobota-niedziela  w godz. 10.00-18.00

Bilety wstępu na teren muzeum można zakupić  za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line oraz na recepcji muzeum.

CENY BILETÓW

Bilet normalny 12 PLN
Bilet ulgowy 6 PLN
Bilet ulgowy  – karta dużej rodziny 6 PLN
Bilet przedszkolny* 1 PLN

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny

Do zwiedzania dostępne są zarówno tereny parkowe jak również wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy czasowe.

*bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. Pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
  2. Członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
  3. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
  4. Dzieciom do lat 3.

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa wynikające z zagrożenia epidemiologicznego:

  1. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie nie może przekraczać 100 osób
  2. Zwiedzanie Muzeum w grupach nie jest dozwolone
  3. Osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane do:
  • zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób
  • dezynfekowania rąk przy wejściu do Muzeum i przy wyjściu z niego
  • utrzymania minimum 2. metrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi)

Zapraszamy!