Godziny otwarcia

Muzeum jest czynne w następującym systemie czasowym:

poniedziałek w godz. 10-15
wtorek-piątek w godz. 10-17
sobota-niedziela w godz. 10-19

Bilety wstępu na teren muzeum można zakupić  za pośrednictwem sprzedaży biletów on-line oraz na recepcji muzeum.

CENY BILETÓW

Bilet normalny 12 PLN
Bilet ulgowy* 6 PLN
Bilet przedszkolny** 1 PLN

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny

*bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. Emerytom i rencistom, a także osobom niepełnosprawnym, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. Posiadaczom karty Euro<26 i ISIC.

**bilet ulgowy dla dzieci w wieku przedszkolnym przysługuje dzieciom w wieku od 3 do 6 lat

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Pracownikom muzeów, opiekunom osób niepełnosprawnych, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (jako opiekunowie grup zorganizowanych) działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jako opiekunom grup.
 2. Członkom Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), Českého svazu muzeí v přírodě,
 3. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Za opiekę nad zabytkami”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, „Zasłużony dla województwa opolskiego” lub Honorowy Obywatel Opolszczyzny,
 4. Dzieciom do lat 3.

Na terenie Muzeum obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa wynikające z zagrożenia epidemiologicznego:

 1. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie nie może przekraczać 100 osób
 2. Zwiedzanie Muzeum w grupach nie jest dozwolone
 3. Osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane do:
 • zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób
 • dezynfekowania rąk przy wejściu do Muzeum i przy wyjściu z niego
 • utrzymania minimum 2. metrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi oraz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi)

Zapraszamy!