20. Gospodarstwo gburskie | region nyski

Strona w przygotowaniu.

20. Gospodarstwo gburskie | region nyski

20.1 Budynek mieszkalno-gospodarczy ze Starego Lasu nr 61, 1798 r.
20.2 Piec piekarski z Rudziczki, 1840 r.
20.3 Stodoła z Rudziczki, 1830 r.
20.4 Brama wjazdowa i stajnia ze Starego Lasu, 2. poł. XIX w.