10. Gospodarstwo zagrodnicze | region oleski | wyposażenie wnętrz koniec XIX w.

Strona w przygotowaniu.

10. Gospodarstwo zagrodnicze | region oleski | wyposażenie wnętrz koniec XIX w.

10.1 Chałupa z Karmonek Nowych, 1876 r.
10.2 Spichlerz ze Sternalic, 2 poł. XVIII w.
10.3 Pasieka – ule, XIX/XX w.