Karczma z Przewozu, koniec XVIII w., przebudowana w 1858 r. | region kozielsko-raciborski | (obecna funkcja: restauracja)

Strona w przygotowaniu.

Karczma z Przewozu, koniec XVIII w., przebudowana w 1858 r. | region kozielsko-raciborski | (obecna funkcja: restauracja)

Spichlerz z Podlesia, 1. poł XIX w. | region kozielsko-raciborski