3. Kompleks spichlerzy / Śląsk Opolski

Strona w przygotowaniu.

3. Kompleks spichlerzy | Śląsk Opolski

3.1 Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej, 1773 r.
3.2 Spichlerz ze Sternalic, 1809 r.
3.3 Brama wejściowa z Brzezinek, 1753–1754 r. (rekonstrukcja)
3.4 Spichlerz z Ligoty Książęcej, pocz. XIX w.
3.5 Spichlerz folwarczny ze Sławięcic, XVIII/XIX w. (ekspozycja stała
„Gospodarstwo… Rolnictwo na wsi śląskiej 1850–1945”)
3.6 Spichlerz z Głogówka, pocz. XIX w. (ekspozycja stała „Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki”)