KRUCHA SZTUKA

W 2020 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  realizuje projekt pn. „Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki” , którego celem są:
– stworzenie pierwszej na Opolszczyźnie ekspozycji stałej poświęconej historii oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi kroszonkarskich.
– popularyzacja niematerialnego dziedzictwa naszego regionu jaką są tradycje kroszonkarskie wśród zwiedzających Muzeum, zarówno gości z kraju jak i z zagranicy.

Zorganizowanie wystawy stałej poświęconej historii oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą, ma szczególnie znaczenie w kontekście wpisania jej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które miało miejsce we wrześniu 2019 roku.

Projekt „Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki ”, realizowany jest w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach zadania przewidujemy stworzenie wystawy stałej pn.”Krucha sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki”, dotyczącej historii
oraz tradycji zdobienia jaj techniką rytowniczą na Opolszczyźnie.

Na wystawie zostanie przedstawiony rys historyczny tradycji
kroszonkarskich w naszym regionie w tym postać jej prekursora – Jerzego Lipki, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi
kroszonkarskich. Wystawa przybliży technikę zdobienia jaj metodą rytowniczą krok po kroku w sposób przystępny dla każdej grupy
wiekowej, będzie miała charakter informacyjno–edukacyjny.

Planowany termin realizacji projektu obejmuje okres od maja do grudnia 2020 roku,  przy czym otwarcie wystawy stałej dla zwiedzających przewidziane jest na dzień 12 września br. (sobota) w zabytkowym spichlerzu z Głogówka o godzinie 12.00.

Zapraszamy!
Wstęp na wystawę będzie bezpłatny.

Premiera filmu 07.09.2020

 

 


folder_info_krucha sztuka
zaproszenie_krucha_sztuka
katalog krucha sztuka