KULTURA I TRADYCJE ŁĄCZĄ 👇

W dniach 5-6 października 2022 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i w Gogolinie doszło do spotkania przedstawicieli Muzeum i miasta Velká Bystřice oraz lokalnych grup działania z Republiki Czeskiej i województwa opolskiego (LGD “Kraina dinozaurów” i Stowarzyszenie “Kraina Św. Anny”). Podczas spotkania dokonano prezentacji projektów zrealizowanych dotychczas w ramach współpracy polsko-czeskiej i przeanalizowano możliwość podjęcia wspólnych działań w przyszłości. Ważną część panelowej dyskusji stanowiło przedstawienie dobrych praktyk w zakresie kultywowania dziedzictwa niematerialnego i dbałości o dziedzictwo materialne.