Laureaci nagród i wyróżnień w XI Wojewódzkim Konkursie Malowania Porcelany

Nagroda główna

Grażyna Czekała
Mieszka w Gogolinie. Jedna z najbardziej uznanych opol­skich twórczyń ludowych. W latach 1980-1993 pracowała w opolskiej „Cepelii”, gdzie pobierała nauki od twórczyń starszego pokolenia t. j. Stefania Topola, Maria Kobyłka, Maria Rudzik. Z czasem wypracowała własny charakterystyczne wzornictwo. Aktu­alnie prowadzi pracownię zdobienia opolskiej porcelany. Artystka wielokrotnie uczestniczyła w projektach gminy Gogolin oraz województwa opolskiego, promujących malowaną porcelanę. Pomalowała na ogrom­ną cementową filiżankę znajdującą się w centrum Go­golina. Wielokrotnie nagradzana w kon­kursach organizowanych w opolskiej „Cepelii”. Jej prace charakteryzuje czytelna kompozycja, bardzo precyzyjna kreska i szeroka paleta użytych barw. Na tle innych zdob­niczek wyróżnia ją drobny, pięknie wykonany ornament. Należy do STL. Uczestniczka imprez folklorystycznych i targów sztuki ludowej w kraju i zagranicą Nagrody: Nagroda główna – 2022; III nagroda – 2020; wyróżnienie – 2018.

I Nagroda

Małgorzata Mateja
Zamieszkała w Staniszczu Małym. Najbardziej rozpoznawalna i jedna z najlepszych zdobniczek porcelany na Opolszczyźnie. Od początku lat 80. XX wieku aż do 2007 roku zatrudniona w opolskiej „Cepelii”. Techniki uczyła się od uznanych, starszych twórczyń: Ma­rii Kobyłki, Stefanii Topoli, Marii Rudzik i wielu innych. Uczestniczka i lau­reatka wielu konkursów malowania porcelany organizo­wanych w opolskiej „Cepelii”. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy organizacji warsz­tatów malowania opolskiej porcelany. Wypracowała własny niepowtarzalny styl z pięknymi, czytelnymi kompozycjami, w których dominują duże, piękne wzory kwiatowe. W kolorystyce obecnej na jej wytworach przeważają barwy: niebieska, czerwona i fio­letowa (purpura). Jej rysunek charakteryzuje lekkość kreski. Należy do STL, od 2014 roku wiceprezes opolskiego oddziału tej organizacji. Uczestniczka wielu imprez folklorystycznych i targów sztuki ludowej w kraju i zagranicą. Nagrody: Nagroda główna: 2019, 2021; I nagroda – 2015, 2018, 2022; II nagroda – 2017, 2020; III nagroda – 2012, 2013, 2014, 2016.

II Nagroda

Anna Wieszołek (z domu Ozimek)
Mieszkanka Kosic. Jedna z najmłodszych i jednocześnie najbardziej utalentowanych uczestniczek konkursu. Zdol­ności plastyczne odziedziczyła po matce uznanej twór­czyni ludowej Teresie Ozimek, u której uczy się malowania porcelany. Wspólnie prowadzą prywatną firmę zajmującą się zdobieniem porcelany. Przez krótki czas współpraco­wała z fundacją „Opolskie dziouchy”. Jej wytwory, podob­nie jak i dzieła matki charakteryzuje znakomita technika: doskonała i bardzo precyzyjna kreska oraz przejrzystość i wielobarwność kompozycji. Kwiaty i kolorystyka wzoro­wana jest na wyrobach matki, przy czym kwiaty są nieco mniejsze i pojawia się więcej koloru zielonego. Nagrody: I nagroda – 2019, 2020, 2021; II nagroda – 2022; III nagroda 2018; wyróżnie­nie – 2014, 2017.

 

III Nagroda

Ewa Giemza
Zamieszkała w Prudniku. Utalentowana artystka młodego pokolenia. Zdobienia porcelany zaczęła się uczyć w 2017 roku od opolskiej twórczyni Agnieszki Okos. W późniejszym czasie uczestniczyła w warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu prowadzonych przez uznane zdobniczki: Małgorzatę Mateję i Stefanię Topolę. Wiedzę pogłębiała korzystając z literatury i ikonografii tematu. Obecnie bierze udział w comiesięcznych spo­tkaniach malarek opolskiej porcelany, odbywających się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Artystka bardzo utalentowana pod względem plastycznym. Jej prace charakteryzują piękna, oszczędna i subtelna kolorystyka z dominantą koloru niebieskiego oraz ładne i czytelne kompozycje. Należy do grona twórczyń stosujących pa­stelową gamę barw i ciekawe cieniowanie. Należy do STL. Nagrody: III nagroda – 2019, 2022; wyróżnienie – 2020, 2021.

 

Teresa Ozimek
Mieszkanka Kosic. Znana opolska twórczyni ludo­wa średniego pokolenia. Najbardziej utytułowana lau­reatka wojewódzkiego konkursu malowania porcelany. Wyjątkowo utalentowana zdobniczka. Zdobnictwa uczy­ła się w prywatnej pracowni. Przez kilka lat pracowała w opolskiej „Cepelii”, gdzie doskonaliła swoje umiejętno­ści pod nadzorem uznanych twórczyń oraz kierownicz­ki pracowni porcelany Alicji Kwiatkowskiej. Jako jedna z pierwszych artystek otworzyła prywatną firmę zajmują­cą się zdobieniem porcelany. Jej wytwory charakteryzuje znakomita technika: doskonała i bardzo precyzyjna kre­ska oraz przejrzystość i wielobarwność kompozycji. Przy malowaniu stosuje cieniowanie, co daje piękny efekt wi­zualny. Należy do STL. Nagrody: Nagroda główna – 2013, 2015, 2016, 2018, 2020; I nagroda – 2012, 2014, 2017; II nagroda – 2021; III nagroda – 2022; wyróżnienie – 2019.

Wyróżnienie

Sandra Ejsmont
Mieszka w Opolu. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. W 2012 roku zatrudniła się w pracowni zdobienia porcelany opolskiej prowadzonej przez Ewę Żołnę, gdzie przepracowała pół roku. Tam nauczyła się podstaw malowania. Prace ozdabia w duże, czytelne ornamenty roślinno-kwiatowe, zbliżone do wzornictwa stosowanego w latach 70. XX wieku. Po dziesięciu latach przerwy wzięła udział w warsztatach organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W konkursie wzięła udział po raz pierwszy. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Renata Janik
Zamieszkała w Szczedrzyka. Pierwsze próby malarskie podjęła w 2018 roku. Niedługo później zaczęła pobierać nauki u opolskiej twórczyni Anny Kośnej. Tam opanowała podstawy techniki malowania oraz tworzenia kompozycji. W 2018 roku po raz pierwszy wzięła udział w konkursie malowania porcelany. Od pewnego czasu działa w grupie zdobniczek, spotykających się na warsztatach w Muzeum Wsi Opolskiej. Swoje prace prezentowała na targach i jarmarkach organizowanych w Muzeum. Wyroby ozdabia w bardzo rozpoznawalny ornament kwiatowy w kształcie zbliżony do trójkąta. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Joanna Krok-Alberska
Mieszka w Opolu. Malowaniem porcelany zainteresowała się w 2018 roku. Jedna z twórczyń młodszego pokolenia. Wówczas po raz pierwszy wzięła udział w działaniach wzmacniających organizowanych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie pobierała nauki od najwybitniejszej opolskiej zdobniczki – Stefanii Topoli. W 2019 roku wspólnie z Magdalena Kokocińską założyły grupę początkujących twórczyń, która cztery razy w miesiącu spotyka się na warsztatach w Muzeum. Tam też doskonaliła swój warsztat. Wykonane prace są wypalane w piecu znajdującym się w budynku muzealnym. W twórczości tej artystki jest zauważalny znaczny progres. Maluje ciekawe kompozycje wielobarwne i monochromatyczne. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Sabina Kurek
Zamieszkała w Laskowicach. Bardzo utalentowana zdob­niczka porcelany młodego pokolenia. Malowania uczyła się u Leokadii Trebel a kompozycji u Małgorzaty Mateji. Prace jej charakteryzuje znakomita pastelowa kolorysty­ka i przejrzysta, lekka kompozycja. Doskonale opanowała technikę cieniowania. Nagrody: Nagroda główna – 2014; II nagroda – 2013, 2015, 2018, 2019; III nagroda – 2017; wyróżnienie – 2016, 2020, 2022.

 

Stanisława Piasecka
Mieszkanka Niemodlina. W 1991 roku zdała egzamin na malarkę porcelany do opolskiej „Cepelii”. Tam początkowo pobierała nauki u Alicji Kwiatkowskiej. Następnie przez blisko dziesięć lat pracowała jako chałupnik. W latach 2009-2019 zdobiła porcelanę w pracowni Ewy Żołny. Wykonała szereg indywidualnych zamówień dla znanych postaci ze świata polityki: Jolanty Kwaśniewskiej, Bronisława Komorowskiego, Lecha Wałęsy. Uczestniczyła w projekcie propagujących malowanie na porcelanie w szkołach w Niemodlinie. Nagrody: wyróżnienie – 2021, 2022.

 

Ewa Pietrek
Mieszka w Kępie. Twórczyni młodego pokolenia. W 2015 roku wzięła udział w konkursie malowania porcelany. Był to pierwszy kontakt artystki z ta techniką. Dzięki pozyskaniu farb naszkliwnych zaczęła malować w domu. Później brała udział w działaniach wzmacniających, organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie uczyła się techniki zdobienia i kompozycji od Stefanii Topoli. Maluje naczynia w duże wzory kwiatowe, przeważnie z dominantą kolorów czerwonego i niebieskiego. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Magdalena Poprawka
Zamieszkała w Opolu. Po raz pierwszy malowała opolska porcelanę podczas warsztatów zorganizowanych w 2016 roku przez fundację Opolskie dziołchy. Zajęcia prowadziła uznana opolska twórczyni Agnieszka Okos. Przez jakiś czas doskonaliła swoje umiejętności w zaciszu domowym. W 2018 roku wzięła udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej a prowadzonych przez Małgorzatę Mateję. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Agnieszka Rosicka
Mieszanka Opola. Jedna z bardziej utalentowanych twórczyń średniego pokolenia. Po raz pierwszy zaczęła zdobić porcelanę podczas warsztatów w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Jej pierwszą nauczycielką była znana opolska zdobniczka Małgorzata Mateja. Od 2019 roku związana z grupą malarek porcelany, działających przy Muzeum Wsi Opolskiej. Nagrody: wyróżnienie – 2021, 2022.

 

Irena Słaboń
Mieszka w Staniszczu Małym. Należy do grona starszych zdobniczek porcelany. Techniki i wzornictwa uczyła się w opolskiej „Cepelii”, gdzie przez wiele lat była zatrudnio­na. Na jej wyrobach widać dookolną kompozycję roślinną z nieco mniej czytelnym wzorem. W kolorystyce dominują barwy ciepłe: czerwony, pomarańczowy, żółty wzbogacone o niebieski i jasny fiolet. Niekiedy dodatkowo maluje elementy zoomorficzne w postaci ptaszków i owadów. Uczestniczka i laureatka konkursów malowania porcela­ny organizowanych w opolskiej „Cepelii”. Nagrody: wyróż­nienie – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

 

Ewa Sumlińska
Zamieszkała w Ochodzy. Jedna z młodszych i wyjątkowo utalentowanych uczestniczek konkursu. Malowania por­celany uczyła się samodzielnie, korzystając z uwag znanej zdobniczki Agnieszki Okos. Od kilku lat prowadzi działal­ność artystyczną. Jest członkinią fundacji „Opolskie dzio­uchy”, gdzie promuje zdobnictwo porcelany. Organizuje warsztaty malowania porcelany dla dzieci i dorosłych. Twórczyni wypracowała własny, bardzo charakterystycz­ny duży wzór kwiatowy z dominantą niebieskiego kwia­tu o kształcie zbliżonym do połówki łódki. Maluje prace w piękne, żywe kolory z przewagą odcieni czerwieni, po­marańczy i żółci. Są one starannie wypracowane i znako­micie wykonane pod względem technicznym. Często wy­korzystuje motyw zoomorficzny w formie kota. Nagrody: wyróżnienie – 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.

 

Emilia Waliczek
Mieszka w Domecku. Jedna z najmłodszych laureatek konkursu. Malować porcelanę zaczęła w 2018 roku w wieku 14 lat. Wzięła udział w działaniach wzmacniających, organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Nagrody. Od 2019 roku wspólnie z mamą uczestniczy w grupie malarek porcelany, spotykających się regularnie w Muzeum. W 2020 roku obie twórczynie zakupiły piec do wypału ceramiki. Prezentuje swoje prace na jarmarkach i targach w Muzeum oraz w Internecie. Nagrody: wyróżnienie – 2022.

 

Gabriela Waliczek
Mieszkanka Domecka. Znana opolska twórczyni ludowa średniego pokolenia. W 2016 roku wzięła udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Techniki i kompozycji uczyła się u Stefanii Topoli i Małgorzaty Mateji, podpatrywała prace innych twórczyń. Wiele prac przyozdobiła w domu. Od 2019 roku wspólnie z córką uczestniczy w grupie malarek porcelany, spotykających się regularnie w Muzeum. Prowadzi działalność gospodarczą, w tym celu zakupiła piec do wypału ceramiki, Prezentuje swoje prace na jarmarkach i targach w Muzeum oraz w Internecie. Nagrody: wyróżnienie – 2022.