Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku

W kategorii „Inicjatywa Edukacyjna” Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu otrzymało nagrodę za projekt: „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum 2018”.

W 2018 roku opolski park etnograficzny, w partnerstwie z Fundacją „Szansa dla Niewidomych”, zrealizował projekt, którego celem było zwiększenie aktywności kulturalnej osób niewidomych i niedowidzących.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Kultura Dostępna, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

Logotypy projektu Sensoryczna Wieś Opolska