Nagrody i wyróżnienia w XXIX Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2020”