Nagrody i wyróżnienia w XXXI Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022

kategoria: DOROŚLI

Nagroda im. Jerzego Lipki

Technika rytownicza

I nagroda:

 

II nagroda:

 

III nagroda:

 

wyróżnienia:

 

Technika batikowa

I nagroda:

 

II nagroda:

 

III nagroda:

 

wyróżnienie:

 

 

Inne (oklejanie sitowiem, obszywanie i trawienie kwasem)

I nagroda:

II nagroda:

III nagroda:

 

wyróżnienie:

 

kategoria: DZIECI MŁODSZE (DO 10 LAT)

Technika rytownicza

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: nie przyznano

III nagroda:

wyróżnienia:

 

Technika batikowa

I nagroda: 

II nagroda: 

III nagroda:

 

wyróżnienia:

 

 

Inne (oklejanie sitowiem, trawienie kwasem)

nagród nie przyznano

 

kategoria: DZIECI STARSZE (11 – 14 LAT)

Technika rytownicza

I nagroda: 

 

II nagroda: Małgorzata Cisowska

 

III nagroda:

wyróżnienia:

 

Technika batikowa

I nagroda: 

II nagroda: nie przyznano

III nagroda: 

wyróżnienia: 

Inne (oklejanie sitowiem, trawienie kwasem)

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: nie przyznano

III nagroda: nie przyznano

wyróżnienia:

kategoria: MŁODZIEŻ SZKOLNA (15 – 18 LAT)

Technika rytownicza

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: nie przyznano

III nagroda:

wyróżnienia: nie przyznano

 

Technika batikowa

I nagroda: 

II nagroda:  nie przyznano

III nagroda: 

wyróżnienia:  nie przyznano

 

Inne (oklejanie sitowiem, trawienie kwasem)

nagród nie przyznano