QR Code – Brama wejściowa z Brzezinek, 1753-1754 r. (kopia)

 

PL

Brama wejściowa z Brzezinek, 1753-1754 r. (kopia)

Jest kopią fragmentu ogrodzenia drewnianego kościoła w Brzezinkach (powiat kluczborski). Powstała na terenie Muzeum w 1971 roku, wyłącznie w celu obsługi turystów w okresie sezonu turystycznego. Oryginalne części ogrodzenia w Brzezinkach zbudował w latach 1753-1754 cieśla Michał Bienak z Nagdowic. Fundatorami bramy byli sołtys Jan Pietruski z Brzezinek i Jan Koiss z Wołczyna.

EN

Front Gateway from Brzezinki, 1753-1754 /replica/

It is a copy of the part of the wooden church’s fence from Brzezinki (kluczborski county). It was built on Museum’s area in 1971. It was created for tourists service. The original version of the Gateway was built by Michał Bienak, a carpenter from Nagdowice in 1753-1754. Jan Pietruski, a mayor from Brzezinki and Jan Koiss from Wołczyn were the founders of the Gateway.

DE

Eingangstor aus Brzezinki 1753-1754 /Kopie/

Es ist eine Kopie des Fragmentes eines hölzernen Kirchenzauns aus Brzezinki (Kreis Kluczbork). Es wurde 1971 im Museum eingerichtet, nur um die Touristen während der Saison zu bedienen. Die ursprünglichen Teile des Zauns in Brzezinki wurden zwischen 1753 und 1754 vom Zimmermann Michał Bienak aus Nagdowice erbaut.Die Gründer des Tors waren der Dorfverwalter Jan Pietruski aus Brzezinki und Jan Koiss aus Wołczyn.