QR Code – Brama wjazdowa i stajnia ze Starego Lasu, II poł. XIX w.

PL

Brama wjazdowa i stajnia ze Starego Lasu, II poł. XIX w.

Została wybudowana z początku XIX w. Składa się z dwóch różnych pod względem konstrukcyjnym części, pod wspólnym, dwuspadowym dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, krytym słomą. Właściwa brama wzniesiona jest z drewna w konstrukcji ryglowej, szalowanej z jednej szczytowej strony deskami. Drugą część stanowi pomieszczenie gospodarcze, dawniej funkcjonujące jako stajnia, wymurowane z kamienia i cegły. Brama wjazdowa ma od strony drogi wrota dla przejazdu wozów oraz osobną furtkę dla pieszych, zwieńczoną półkoliście. W części drewnianej znajduje się wejście na strych do składowania siana, usytuowany nad murowaną stajnią.

EN

Entrance gate and stable from Stary Las, 2 nd half of 19th century

It was constructed at the beginning of 19th century. It is composed of two parts, differing with respect to structure, under a common thatched gable roof. The proper gateway is constructed of wood as beam structure, boarded on the one gable side. The second part is a utility room, formerly functioning as a stable, built of bricks and stones. From the road, the entrance gateway has gates for carts and a separate wicket for pedestrians with a semi-circular finial. In the wooden part, there is an entrance to the attic for hay storage located above the brick stable.

DE

Eingangstor und Pferdestall aus Stary Las,  zweite Hälfte 19. Jh.

Die zwei Objekte haben einen gemeinsame Dachkonstruktion. Der  Eingangstor hat Tore für Fuhren und einen Seitenpfosten für Fuβgänger. Das Nebenraum war aus Pferdestall ausgenutzt gemauert aus Steinen und Ziegel.