QR Code – Budynek gospodarczy z Ozimka, I poł. XIX w.

PL

Budynek gospodarczy z Ozimka, I poł. XIX w.

Wzniesiony w połowie XIX wieku w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Jest to budynek składający się ze stodoły z jednym sąsiekiem i jednym klepiskiem oraz dwóch chlewów: dla bydła i dla koni. Do stodoły wchodzi się przez dwuskrzydłowe wrota. Przekryty żerdziami strop służył dawniej do składowania siana dla zwierząt hodowlanych. Szczyty szalowane deskami pionowo posiadają małe zadaszenie, które ochrania ściany przed deszczem.


EN


Farm building from Ozimek, 1 st half of 19th century

It was constructed in 1850s as vertical post log structure. It is a farm building composed of a barn with a single hayloft and one dirt floor, as well as two pigsties: for cattle and for horses. The barn is entered through the double gate. The ceiling covered with perches was formerly used to store hay for farm animals. The gables are vertically boarded and have a small roofing protecting thewalls from rain.

DE

Wirtschaftsgebäude aus Ozimek, erste Hälfte 19.Jh.

Ist in der 1. Hälfte gebaut. Auf einer Seite befindet sich Scheune mit einen Scheunenfach und Scheunentanne. Auf der anderen hat sich Rindvieh und Pferdestall befindet.