QR Code – Chałupa z Kozub, 1850 r.

PL

Chałupa z Kozub, 1850 r.

Wzniesiona została w 1850 roku. Potwierdzeniem jest data wycięta na jednej z belek stropowych w izbie. Wnętrze budynku podzielone jest na sień, dwie izby i trzy komory. Budynek zbudowany w konstrukcji zrębowej, z dwuspadowym dachem krytym słomą.

Wieś Kozuby położona jest w północnych regionach województwa opolskiego, gdzie w latach po 2. wojnie światowej część rodzin mieszkała jeszcze w drewnianych budynkach. W związku z tym w chałupie tej w Muzeum odtworzono wnętrze domu wiejskiego z lat 50. XX wieku.

Nasilające się w latach powojennych kontakty ludności wiejskiej z miastem, wpływały w zasadniczy sposób na tradycyjną kulturę ludową. Powszechna chęć podniesienia standardu życia powodowała przejmowanie wzorców życia miejskiego, co uzewnętrzniało się m.in. w sposobie wyposażania i modernizacji wnętrza domów. W kuchni, która straciła funkcję pomieszczenia sypialnianego, uwagę zwraca trzydrzwiowy kredens z przeszkloną nastawą tzw. bifej, a także stół z wysuwanym blatem, w którym znajdują się otwory na miednice. W większych kuchniach pełnił on rolę stołu pomocniczego, ustawianego oprócz stołu jadalnego. Spotykane wcześniej na wsi śląskiej haftowane ręcznie makatki i zasłonki, zawieszane nad szafkami i na półkach, upowszechniły się po 1945 roku, przeważały jednak wyroby produkcji fabrycznej, co widać w wystroju pomieszczenia. Obok kuchni znajduje się niewielka spiżarnia, w której przechowywano zapasy żywności, naczynia i drobny sprzęt gospodarstwa domowego.

W sypialni znajduje się komplet mebli sypialnych, na który składają się podwójne łóżka, ustawione obok łóżek szafki nocne, trzydrzwiowa szafa oraz toaletka z lustrem. W nogach łóżka ustawiono łóżeczko dziecinne. Na wsiach łóżeczka upowszechniły się na początku lat 40. XX wieku, kiedy weszły w skład wyprawki państwowej.

W komorach obok sypialni urządzono pokoiki dla dzieci i starych gospodarzy.


EN

Peasant cottage from Kozuby,1850


It was constructed in 1850, which is confirmed by the date cut on one of joists in the chamber. The interior of the building is divided into a hall, two chambers and three lards.

The village of Kozuby is located in the northern region of Opole Voivodeship where in the years after II World War, a lot of families still inhabited wooden buildings. Therefore, in this peasant hut, the interior of a rural house from 1950s was reconstructed in the Museum.

Over these years, more and more intense contacts of rural population with the town, significantly influenced traditional folk culture. A common wish to raise the standard of living brought about adopting the norms of urban life which was shown by, among others, the way of furnishing and modernising house interiors.

In the kitchen, which was no longer a sleeping place, a three-door cupboard with a glass upper section draws attention (so called bitej) , as well as a table with a sliding table top in which there are two holes for basins. In larger kitchens, it used to play a role of an additional table, arranged apart from the dining one. Formerly encountered pieces of tapestry and curtains embroidered by hand, hung above cupboards and on the shelves, after 1945 became more common, however factory made products prevailed, which can be seen in the décor of the interior. Next to the kitchen, there is a small lard in which food supplies, kitchenware and small household appliances were kept.

In the bedroom, there is a bedroom furniture set composed of double beds, bedside tables placed next to them, a three-door wardrobe and a dressing table with a mirror. At the foot of the bed, a baby cot was placed (cots became common at the beginning of 1940s when they were a part of a national starter kit). In the chambers next to the bedroom, rooms for kids and old hosts were arranged.

DE

Bauernhaus aus Kozuby, 1850

Wurde im 1850 gebaut die Information ist am Balken ausgeschnitzt. Das Innenraum besteht aus Flur, zwei Stuben und drei Kammern.

Das Dorf Kozuby liegt in der nördlichen Seite der Woiwodschaft Oppeln, wo nach dem 2.Weltkrieg noch viele Häuser aus Holz waren und waren bewohnt.  Darum ist die Ausstellung so wie in 50 –Jahren des 20 Jh. präsentiert. In diesem Haus sieht man den Einfluss der städtischen Mode – die Ausstattung der Küche und des Schlafzimmers. Deswegen gibt es in der Küche „moderne“ Möbeln: das Büfett und Tisch mit einen Blatt für Schüssel zu rausnehmen. In der Küche hat die Wirtin für z.B.  Handtücher oder Geschirrtücher einen selbstgemachten Vorhang gestickt. Nach 1945 waren die Vorhänge schon im Geschäft zu kaufen darum war es schon populärer  (makatki). Neben der Küche befindet sich ein kleines Kammer, in den man Essen aufbewahrt hat.

Die Küchen hatten von dieser Zeit auch einen anderen Zweck, nämlich die eine Küche (die weiβe Stube) war ein richtiges Schlafzimmer mit doppelten Ehebetten, groβen Schrank, Frisiertisch mit Spiegel, zwei Nachtische und Kinderbett. Neben den Schlafzimmer gibt es noch zwei Kammer – Zimmer für gröβere Kinder und Groβeltern – wycug.