QR Code – Chałupa z Kup, 1844 r.

PL

 Chałupa z Kup, 1844 r.

Wzniesiona została w 1844 roku przez Józefa Koszyka. Data ta potwierdzona jest na wewnętrznej stronie ściany szczytowej, gdzie wyryty jest napis: „Josef Koszyk Risowoł A Budowano Roku 1844”. Jest to budynek szerokofrontowy z dachem krytym gontem ze szczytami oszalowanymi ukośnie w jodełkę. Wnętrze budynku podzielone jest na sień, kuchnię znajdującą się za kominem, oraz izbę i komorę z jednej strony i z drugiej.

Chałupa należała od samego początku do rodziny chałupniczej Koszyków, którzy zajmowali się wyrębem drzew w lesie. Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, że w l połowie XX w. w chałupie tej mieszkało 16 osób. Izbę po prawej stronie i komorę zajmowała rodzina Koszyków (rodzice i sześcioro dzieci), a po lewej stronie w izbie z komorą mieszkała rodzina Siekierków  (także z sześciorgiem dzieci).

Po przeniesieniu do Muzeum wewnątrz chałupy z Kup odtworzono międzywojenne mieszkanie i warsztat wiejskiego krawca cechowego, tzn. należącego do cechu rzemieślniczego. W jednym z pomieszczeń zorganizowano warsztat krawiecki – miejsce pracy, przyjmowania zleceń i przymiarek. Wyposażenie warsztatu stanowią maszyny do szycia, narzędzia i przybory potrzebne do wykonywania rzemiosła krawieckiego, specjalny stół, na którym krojono i prasowano materiał, a także duże lustro, manekin krawiecki męski oraz unikatowy piecyk, na którym grzano żelazka. Znajdująca się w warsztacie maszyna do szycia marki Singer nazywana była „ciężką”, ponieważ używano jej do szycia grubych i ciężkich tkanin przeznaczonych na garnitury i płaszcze męskie. W pracowni znajduje się również regał z belami materiałów, spośród których klient wybierał odpowiedni dla siebie. Krawiec mógł także sprowadzić tkaninę na specjalne zamówienie klienta, który wyboru dokonywał ze specjalnego wzornika tkanin.

Po przeciwnej stronie sieni znajduje się pokój jadalny, tzw. jadalka, pełniący również funkcję pokoju gościnnego. Został on wyposażony w komplet dębowych mebli fornirowanych z masywnym bufetem z nastawą, szafką-pomocnikiem, stołem i wyściełanymi krzesłami. Na ścianach pokoju wiszą reprodukcje obrazów o tematyce świeckiej, tzw. landszafty. Za pokojem gościnnym znajduje się niewielka sypialnia, z pojedynczym łóżkiem, niewielką szafą i toaletką z lustrem.

 

EN

Peasant cottage from Kup,1844

It was constructed in 1844 by Józef Koszyk. The date is confirmed by an inscription engraved on the outer side of the gable wall saying: 'Józef Koszyk designed [it] and it was built in 1844′. The interior of the building is divided into a hall, a kitchen located behind the chimney and a chamber and a lard  on each side of the hall.

The hut from the very beginning belonged to the Koszyk family who worked at clearing the forest. As an interesting side note, it can be added that in the first half of 20th century, 16 people inhabited the hut. The chamber and the lard on the right were occupied by the Koszyk Family (parents and six children), and on the left in the chamber with the lard, the Siekierka family with six children lived.

After transferring it to the Museum, inside the peasant hut from Kup, an interwar flat and a workshop of a guild tailor, that is one belonging to the crafts guild, were reconstructed. In one of the rooms, a tailor’s workshop was organised – a workplace, an order taking and fitting spot. Machines, tools and accessories necessary for performing the tailor’s craft, as well as a table on which material was cut and ironed, a large mirror, a mannequin and a stove for heating irons are the equipment of the workshop. The Singer sewing machine to be found in the workshop was called a 'heavy’ one as it was generally used to sew thick and heavy fabrics designated for men’s suits and coats. In the workshop, there is also a rack with  bales of fabric from among which a client chose the one that was appropriate for them. The tailor could also bring fabric for a customer’s order – then the customer could choose what they liked using a special fabric chart.

On the opposite side of the hall, there is a dining room, which also played a role of a guest room. It was equipped with a set of veneered oak furniture with a massive sideboard with an upper section, an occasional cupboard, a table and upholstered chairs. On the room walls, there are reproductions of secular paintings. Behind the guest room, there is a small bedroom with a single bed, a small wardrobe and a dressing table with a mirror.

DE

Bauernhaus aus Kup, 1844

Das Haus wurde im 1844 von Józef Koszyk erbaut. Das Datum ist von der Auβenseite am Gibbelwand geschnitten wo steht: Josef Koszyk Risowoł A Budowano Roku 1844. Das Innenraum ist auf  Flur, Küche (die sich hinter dem Schornstein befindet) und Stuben die eine mit einer Kammer geteilt.

Von Anfang an hat das Haus zur Familie Koszyk gehört die sich mit Holzschlag beschäftigt hat. Eine interessante Einzelheit ist das in beiden Stuben 16 Personen gewohnt hat- in einer Stube wohnte die Familie Koszyk und in der zweiten Familie Siekierka – beide Familien mit 6 Kindern.

Nach dem das Haus von Museum übernommen wurde hat man das Innenraum verändert. Es ist eine Stube und Werkstat von einen zünftigen Dorfschneider. In der Werkstat befinden sich Geräte und Werkzeuge u.a. ein groβer Tisch wo man das Material geschnitten und gebügelt hat, ein groβes Spiegel, Mannequin und ein Offen wo man den Bügeleisen gewärmt hat. In der Schneiderwerkstatt befindet sich natürlich eine Nähmaschine die man „schwierige“ nannte – man hat sie für schneiden von dicken und schwierigen Materialien benutzt – Anzüge oder Mäntel. Wir können auch die Regale mit Stoffbällen sehen von der sich der Kunde einen Material wählen konnte. Der Kunde hatte auch Möglichkeit das Stoff von einen Musterbuch auszuwählen. Die zweite Stube ist ein Ess- und Gästezimmer mit Möbeln aus Eiche gemacht. Neben an befindet sich ein kleines Schlafzimmer mit Einzelbett, kleinen Schrank und Frisiertisch mit Spiegel.