QR Code – Chałupa ze Starego Lasu, koniec XVIII w.

PL

Chałupa ze Starego Lasu, koniec XVIII w.

Pochodzi z końca XVIII wieku. Składa się z części mieszkalnej zbudowanej w konstrukcji zrębowej ze ścianą przysłupową w szczycie oraz części gospodarczej wykonanej w konstrukcji ryglowej. Budynek szerokofrontowy, dwutraktowy z przelotową sienią. Dach dwuspadowy kryty słomą. Wewnątrz po prawej stronie sieni znajduje się izba i komora, po lewej dwa pomieszczenia gospodarcze. Do budynku przystaje dobudowana później stodoła.

W chałupie została urządzona stała ekspozycja pt. „Kresowianie na Opolszczyźnie 1945-47”. W czterech pomieszczeniach chałupy (kuchnia, sypialnia, komora, warsztat) przedstawione zostały codzienne warunki życia ludności przybyłej na Opolszczyznę z Kresów Wschodnich po II Wojnie Światowej. Muzealna ekspozycja prezentuje wnętrze domu opuszczonego przez poprzednich, niemieckich właścicieli i zajętego już przez rodzinę przybyłą z Kresów. Ekspozycja odnosi się do lat 1945-47, okresu panujących powszechnie wśród przesiedleńców nastrojów tymczasowości nowej sytuacji, wyrażających się często postawą „siedzenia na walizkach”. Był to jednocześnie pierwszy etap zetknięcia dwóch różnych kultur, co wyrażone jest na wystawie poprzez prezentację przedmiotów o pochodzeniu rodzimym – śląskim czy niemieckim, pozostawionych przez wysiedlone rodziny oraz przedmiotów przywiezionych przez osadników z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Kilkaset eksponatów – przedmiotów codziennego użytku, dokumentów, zdjęć stanowi świadectwo wielokulturowej przeszłości i teraźniejszości regionu. Wystawie towarzyszy ekspozycja unikatowych fotografii z akcji przesiedleńczej.

 

EN

Peasant cottage from Stary Las, end of 18th century

 It comes from the end of 18th century. It is composed of a residential part constructed as log structure and a farm part constructed as beam structure. At the gable end, there is  Upper Lusatian structure added. There is a thatched gable roof. Inside on the right side of the hall, there is a chamber and a lard, on the left, there are two utility rooms. A barn constructed in a later period adheres the building.

A permanent exhibition 'Kresowianie na Opolszczyźnie 1945-47′ (’Borderlanders in  the Opole Region 1945 – 47′) was established in the hut. In the four rooms of the hut (a kitchen, a bedroom, a larder and a workshop), daily living conditions of people who came to live in the Opole Region from Eastern Borderlands after World War II have been presented. The museum exhibition presents the interior of a house left by its former, German owners and already occupied by a family who came from the Borderlands. The exhibition concerns years 1945 – 47, the time when most displaced persons commonly felt that the character of this new situation was quite temporary, which was often shown in the attitude of 'having everything ready for a journey’. At the same time, it was the first phase of two different cultures meeting, which is shown on the exhibition by presenting native objects – Silesian or German, left behind by the displaced families, as well as objects brought by the settlers from Easter Borderlands of II Republic of Poland. Several hundred exhibits – objects of daily use, documents and pictures – are the evidence of the multicultural past and present of the region. The exhibition is accompanied by a display of unique photographs of the relocation action.

 

 DE

 Bauernhaus aus Stary Las, Ende 18 Jh.

Charakteristisches Merkmal dieses Objektes ist das Fachwerk. Das Skelett bilden Pfosten, Riegel und Streben. Die Konstruktion wird mit Ton ausgefüllt. Wohnstallhaus aus Stary Las besteht aus den Wohnbereich und Arbeitsbereich.

Das Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Das Innenraum bilden: rechts vom Flur ist die Stube und eine Kammer links sind zwei Arbeitsräume. In dem Haus wurde eine Ausstellung über Ostpolnische Bewohner im Jahre 1945-47 gezeigt. In den vier Räumen (Küche, Schlafzimmer, Kammer und Werkstelle) wurden Wohnverhältnisse vorgestellt von den Menschen die von Ostpolen nach Schlesien umziehen mussten.

Die Exposition stellt das Innenraum wie „Zwischenbewohnt“ den die Leute dachten das sie in kürzer Zeit zur sich nach Hause zurückkehren werden. Deswegen gibt es Sachen von den Leben die das Haus bis 1945 bewohnten und von dessen die nach 1945 in dem Haus gewohnt haben. Die Ausstellung wird durch eine einzigartige Fotoausstellung  über die unfreiwillige  Auswanderung begleitet.