QR Code – Chałupa ze Sternalic, 1859

PL

Chałupa ze Sternalic, 1859

Chałupa wybudowana została pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku przez zakon franciszkanów,  który użytkował ją do połowy XIX w. Pełniła u nich prawdopodobnie funkcję domu opieki dla starszych i niezamożnych ludzi. W czasie rozbiórki na jednej z belek stropowych odkryto napis „Fundator Strzelczok 1859”. Przypuszczalnie wówczas budynek przebudowano lub wzniesiono na miejsce starego. Jest to budynek szerokofrontowy, dwutraktowy z przelotową sienią. W sieni na całej jej szerokości występuje arkadowy komin z paleniskiem do piekarnika i wędzarnią. Dom po obu stronach sieni posiada dwie obszerne izby i komory. Przy wejściu od tyłu znajdują się zrekonstruowane piwnice. Przed budynkiem urządzone są ogródki kwiatowe.

Obszerny budynek ze Sternalic wykorzystano na ekspozycję dawnej szkoły wiejskiej, składającą się z izby lekcyjnej i mieszkania nauczyciela z początku XX wieku. Na skromne wyposażenie klasy składają się typowe sprzęty i meble pochodzące z opolskich szkół wiejskich m.in. ławki z ruchomymi siedziskami, katedra nauczyciela, tablica wsparta na drewnianym stojaku, a także metalowa umywalka ze zbiornikiem na wodę. W szafie stojącej obok katedry przechowywane są pomoce szkolne – cyrkle, ekierki, manometry, ciśnieniomierze. Na ścianach powieszono mapę i plansze poglądowe, wśród nich plansze z rysunkami zwierząt chronionych.

W sąsiednim pomieszczeniu, w oszklonych szafkach prezentowane są fotografie, podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, wśród których na uwagę zasługują tabliczki łupkowe w drewnianych ramkach, na których pisano specjalnymi rysikami – napis można było zetrzeć gąbką lub szmatką, dzięki czemu tabliczki można było wykorzystywać wielokrotnie. Przedstawiono również pamiątki związane ze szkolnictwem polskim na Śląsku, m.in. polskie podręczniki i czasopisma.

W drugiej części budynku urządzone zostało mieszkanie nauczyciela, składające się z dużego pokoju i małej kuchni. Mieszkanie wyposażono w meble różniące się od sprzętów spotykanych w chłopskich chałupach – meble pochodzą przede wszystkim z miejskich warsztatów stolarskich.

 

EN

Peasant cottage from Sternalice,1859

The hut was constructed either at the end of 17th or at the beginning of 18th century by the Franciscans who used it until 1850s. Most probably, it functioned as a nursing home for elderly and poor people. During the demolition, on one of the joists an inscription was found reading: 'Founder Strzelczok 1859′. Presumably, the building was rebuilt or constructed in the place of the old one then. In the hall of the building, a chimney with a passage was placed. On both sides of the hall, there are two spacious chambers and lards. At the back entrance, there are reconstructed cellars. There are flower gardens arranged in front of the building.

The spacious building from Sternalice was used as an exhibition of a former village school composed of a class chamber and a teacher’s flat from the end of 19th century. Typical appliances and furniture coming from village schools of Opole region constitute the modest equipment of the classroom. There are, among others, desks with moving seats, a teacher’s desk, a blackboard supported against a wooden stand, as well as a metal washbasin with a water tank. In the cupboard standing next to the teacher’s desk, teaching aids such as compasses or manometers are kept. On the walls, there is a map and visual charts, among them charts presenting the pictures of protected animals. In the neighbouring room, in glass cabinets, photographs, textbooks, copybooks and school equipment are presented. Among the last ones, slate tablets in wooden frames deserve attention. They were used for writing on with special slate pencils and the inscription could have been removed with a sponge or a cloth thanks to which a tablet could have been used lots of times. There have also been presented mementos connected with Polish educational system in Silesia, among others Polish textbooks and magazines.

The Geneva Convention from 1922, signed by the Germans and the reborn Polish state, regulated the issues of minority educational system. This convention entitled Polish population, among others in Opole Silesia, to establish state and private schools of elementary and secondary levels. However, the number of minority schools was quite small – it was both for financial reasons and due to reluctance on the part of the authorities. From the time when Hitler rose to power, a wave of persecution and insults began which resulted in liquidation of the last Polish schools in August of 1939.

DE

Bauernhaus aus Sternalice, 1859

Das Objekt wurde Ende 17.Jh. und Anfang des 18.Jh. von Franziskaner gebaut. Bis 2.Hälfte des 19.Jh. wurde es wahrscheinlich als Altersheim benutzt. Beim Abbruch des Hauses hat man auf dem Sturzbalken eine Anschrift Entdeckt: „Fundator Strzelczok“ Wahrscheinlich war es auch so das man das Haus umgebaut hat oder auch neugebaut. In dem Flur befindet sich der Schornstein. Auf beiden Seiten sind Stuben und Kammern. Neben des Hintereingangs sind Kopien von Kellern gemacht. Vor dem Haus sind Blumengarten gemacht.

Das ganze Haus hat man für Ausstellung einer alten Schule umgewandelt. Darum sind hier Klassenzimmer und Wohnung für Lehrer (Ende des 19.Jh.). Die schlichte Art der Ausstattung bilden typische Möbeln aus Schulen der Woiwodschaft Oppeln: Bänke, ein Lehrstuhl, Tafel mit einen Ständer aus Holz und ein Waschbecken mit paar Hähnen. In dem Schrank neben den Lehrstuhls sind Lehrmittel wie: Zirkel, Manometer, ein Feder zum schreiben. Auf der Wand hängt eine Mappe und eine Schautafel u.a. mit Zeichnungen von Tieren unter Schutz. Im  Nebenzimmer sind Fotografien, Handbücher, Hefte und Lehrmittel wie: Schiefertäfelchen im Holzrammen auf deren man mit Griffel geschrieben hat, man konnte gleich alles wegwischen mit einer Aufwischtuch oder Schaum, deswegen konnte man die Täfelchen mehrere male benutzen. Es sind auch polnische Handbücher oder Zeitschriften gezeigt.

In den zweiten Teil ist das Wohnteil für den Zimmer und kleinen Küche besteht. Die Ausstattung unterscheidet sich von der in einem Bauernhaus. Die Möbeln kommen von Stattlichen Tischlerwerkstätten.