QR Code – Chlew-obora z Wichrowa, XVIII/XIX w.

PL

Chlew – obora z Wichrowa, XVIII/XIX w.

Jest największym budynkiem inwentarskim odbudowanym na terenie Muzeum. Zbudowana w początkach XIX wieku służyła jako pomieszczenie dla inwentarza żywego. Składa się z trzech odrębnych części, połączonych wspólnym, czterospadowym dachem. Pierwotnie była budynkiem z jednym pomieszczeniem przeznaczonym na oborę dla bydła oraz koni. Takie chlewy były niewielkimi i ciasnymi budowlami o ciemnych wnętrzach, z niskimi stropami. W późniejszym czasie do jednej ze ścian szczytowych dobudowano wozownię, a do drugiej chlew dla świń – wszystkie te pomieszczenia znajdują się pod wspólnym dachem. Dawniej trzodę chlewną karmiono przeważnie w polu. Używano do tego koryt drewnianych lub wycinanych z kamienia. W Muzeum w każdej zagrodzie, przy chlewiku znajduje się koryto wyciosane z kamienia, służące do pojenia zwierząt hodowanych w gospodarstwie. W wozowni przy budynku obory z Wichrowa stoi wóz z drewniana beczką na gnojownice.

EN

Pigpen and cow shed from Wichrów, turn of 18th/19th century

It is the biggest building for livestock reconstructed on the area of the Museum. It was constructed at the beginning of 19th century and was used as a room for livestock. It is composed of three separate parts connected with a common hipped roof. Originally, it was a building with one room designated to be a cow barn for the cattle and horses. Such buildings were small, cramped objects with dark interiors and low ceilings. Later on, a coach house was built on to one of the gable ends, and a pigsty to the other. In former times, pigs were  mostly fed on the fields. Wooden feeding troughs or ones cut in stones were used for this purpose. In each homestead in the Museum, near the pigsties and cow barns, there are troughs cut in stone for watering farm animals in the homestead. In the coach house near the cow barn from Wichrów, there is a cart with a wooden barrel for liquid manure.

DE

Schweine- und Kuhstall aus Wichrów, Wende 18./19. Jh.

Ist das gröβte Objekt aus allen Ställen im Museum. Der Walmdach verbindet 3 Teilen. Ein Raum war für Rind und Pferde gedacht. Man hat noch dazu von einer Seite einen Wagenschuppen gebaut und von der anderen Seite den Schweinestall. Heute sind in den Wagenschuppen Teile einer Fuhre und Werkzeuge.