QR Code – Chlewik z Dąbrówki Dolnej, II poł. XIX w.

PL

Chlewik z Dąbrówki Dolnej, II poł. XIX w.

Powstał w drugiej połowie XIX wieku, w konstrukcji zrębowej. Posiada  dwuspadowy dach pokryty słomą. Jest to najmniejszy chlewik na terenie Muzeum, składający się z dwóch pomieszczeń – jednego dla świń, drugiego dla kur. Nad nimi niewielki stryszek z wejściem, tzw. ślapą we frontowej połaci dachu, przez które wnoszono przechowywaną dla trzody paszę.

EN

Pigpen  from Dąbrówka Dolna, 2nd half of 19th century

It was constructed in the second half of 19th century. It has a thatched gable roof. It is the smallest pigsty on the area of the Museum composed of two rooms – one for pigs and one for hens, as well as a functional little attic. The entrance to the attic, through which fodder kept for the pigs was brought, is located in the front roof slope.

DE

Schweinestall aus Dąbrówka Dolna, zweite Hälfte 19 Jh.


Schweinestall aus Dąbrówka Dolna, ist in der zweiten Hälfte des 19. Jh. gebaut. Der Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Es ist das kleinste Schweinestall im Museum. Besteht aus zwei Räumen- eins für Schweine und eins für Hühner. Es gibt noch Eingang zum kleinen Dachboden.