QR Code – Chlewik z Domaradzkiej Kuźni, II poł. XIX w.

PL

Chlewik z Domaradzkiej Kuźni, II poł. XIX w.

Wybudowano w II połowie XIX wieku. Drewniane chlewiki dla świń pod osobnym dachem trafiały się we wsi sporadycznie jeszcze pod koniec XIX w. Były to budowle stosunkowo niskie i ciasne, najczęściej tylko z dwoma przegrodami, zamykanymi drzwiczkami, wychodzącymi wprost na podwórze. Ponieważ budynki te budowane były z dość cienkich bali, na zimę musiano je od zewnątrz ocieplić zielskiem, perzem lub liśćmi, a na drzwiczki przystawiać snopki słomy. Dach budynku dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy z jedną ścianą stolcową, o kalenicy przesuniętej w kierunku ściany frontowej, pokryty jest łupanymi deskami tzw. dranicami. Chlewik podzielony na dwa odrębne pomieszczenia i użytkowy stryszek. Budynek przynależy do chałupy z Radłowa.

EN

Pigpen from Domaradzka Kuźnia, 2nd half of 19th century

It was constructed in the second half of 19th century. Wooden pigsties under  separate roofs could have been occasionally found in villages even at the end of 19th century. They were quite low and cramped buildings, most frequently with two sections only, closed with little doors opening directly to the barn yard. Since these buildings were constructed of rather thin logs, they had to be insulated for winter from the outside with weed, couch-grass or leaves and sheaves of straw had to be placed at the door. There is a gable roof on the building covered with split panels, so called 'lath’. The pigsty is divided into two separate rooms and a functional attic. It belongs to the peasant hut from Radłowo and together they form a small homestead.

 

DE

Schweinestall aus Domaradzka Kuźnia, zweite Hälfte 19. Jh.

Die Hölzerne Schweinställe waren noch bis 19. Jh. einzeln gebaut neben den Haus aber es war schon selten. Die Objekte waren klein und eng. Wegen der dünnen Wände musste man sie im Winter mit Unkraut überziehen. Das Schweinestall hatte zwei Räume und einen kleinen Bodenkammer.