QR Code – Chlewik z Wichrowa, pocz. XIX w.

PL

Chlewik z Wichrowa, pocz. XIX w.

Powstał w połowie XIX wieku. Pod czterospadowym dachem znajdują się dwa małe pomieszczenia na trzodę chlewną z małym, użytkowym strychem oraz podcień służący do składowania narzędzi rolniczych. W podcieniu znajdują się sanie z plecionym ze słomy koszem, służące do przewozu osób.

EN

Pigpen from Wichrów, early 19th century

It was constructed in 1850s. Under the hipped roof, there are two small rooms for the pigs,  a small functional attic, as well as an arcade for storing agricultural tools. In the arcade, there is a sledge with a straw woven basket which was used for transporting people.

DE

Schweinestall aus Wichrów, Anfang 19. Jh.

Hat einen Walmdach . Im Erdgeschoss sind zwei Räume für Schweine und Bodenkammer.