QR Code – Dzwonnica z Antoniowa, pocz. XIX w. (kopia)

PL

 Dzwonnica z Antoniowa, pocz. XIX w. (kopia)

Prezentowana dzwonniczka jest kopią XIX-wiecznej dzwonniczki ze wsi Antoniów. W rozwidleniu słupa, przykrytego stożkowym daszkiem gontowym, znajduje się sygnaturka, pochodząca z 1790 r. z Jastrzygowic

EN

The belfry from Antoniów, early 19th century /replica/

On the area of Opole Silesia, it is also known as the bell of the dead. The sound of such bell-towers announced the death of one of village inhabitants. They were also used during processions and for Angelus Dominus. They occurred mostly in those villages where there were no churches. The presented bell-tower is a replica of a 19th-century bell-tower from the village of Antoniów. In the post branching, covered with a shingle roof, there is a steeple.

DE

 Glockenturm aus Antoniów, Anfang 19. Jh /Kopie/

 Solcher Glockenturm wurde in Schlesien auch eine Glocke für Verstorbenen genannt. Auβerdem Läutete es wen es eine Prozession gab oder auf Angelus Domini. Solche Glockenturme waren in Dörfern wo es keine Kirche gab. Das Glockenturm ist eine Kopie aus 19. Jh. aus den Dorf Antoniów.