QR Code – Kapliczka z Kotlarni, 1815 r.

PL

Kapliczka z Kotlarni, 1815 r.

Pochodzi  z południowo – wschodniej części Śląska Opolskiego, reprezentuje typ kapliczki domkowej. Powstała w początkach XIX wieku, prawdopodobnie w 1815 roku, z elementów rozebranego kościoła drewnianego. Jest to budynek o konstrukcji słupowo -ryglowej, oszalowanej od zewnątrz deskami. Dach czterospadowy, zwieńczony wieżyczką na dzwonek – sygnaturkę, pochodzącą z 2. połowy XVIII wieku. Nad wejściem, zamykanym furtką ze sztachet, znajduje się wnęka z umieszczonym wewnątrz ludowym, polichromowanym krucyfiksem. Wnętrze  kapliczki udekorowane jest obrazami i rzeźbami.


EN

 Chapel from Kotlarnia,1815

 It is from the south-east part of the Opolian Silesia. It represent domestic type of chapel, that was made at the beginning of 19th century, somewhere around 1815 from the elements of wooden church that was taken down. At the top of the roof there is a belfry from second half of 18th century. Above the entry there is niche with crucifix inside. Interior the Chapel is decorated with paintings and sculptures.

DE

Kapelle aus Kotlarnia,1815

Kapelle aus Kotlarnia ist aus dem Süd-östlichen Teil der Woiwodschaft Oppeln. Erbaut am Anfang des 19. Jahrhundert, wahrscheinlich 1815. Walmdach mit einer Turm-Glocke gekrönt – Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Zaunlatte bildet die Türen, über den befindet sich innerhalb einer Nische ein Kreutz. In den Innenraum der Kapelle befinden sich Bilder und Volksskulpturen.