QR Code – Karczma z Przewozu, koniec XVIII w., przebud. 1858 r.

PL

Karczma z Przewozu, koniec XVIII w., przebud. 1858 r.

 Usytuowana w wydzielonej części muzeum, przy parkingu.  Pełni funkcję użytkową – w budynku urządzona jest restauracja.

Fundatorem budynku był Jan Bochenek, który pod koniec XVIII wieku zlecił budowę karczmy miejscowym cieślom. Jego syn, Ignacy Bochenek, w 1858 roku przeniósł karczmę na inne miejsce w Przewozie, bliżej drogi prowadzącej do przeprawy promowej przez Odrę. Została ona wówczas gruntownie odnowiona – wymieniono strop i dach. W latach 1904-1922 karczmę prowadził Adolf Franica ożeniony z córką Ignacego Bochenka, Marią, która karczmę wniosła w posagu.      Kolejnym i ostatnim właścicielem karczmy został Karol Malajka. Prowadził ją od 1922 roku aż do roku 1970, kiedy ze względu na swój podeszły wiek i zły stan zachowania karczmy, odsprzedał ją Muzeum.

Jest to budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta ze ścianami wykonanymi w tzw. konstrukcji zrębowej polegającej na budowie ścian z poziomo układanych belek drewnianych oraz konstrukcji sumikowo-łątkowej, polegającej na układaniu belek pomiędzy pionowymi słupami.  Dach dwuspadowy, który w Przewozie pokryty był łupkiem, a po przeniesieniu budynku na teren Muzeum Wsi Opolskiej – gontem.

Dawniej we wnętrzu znajdowały się izby mieszkalne i izba gościnna, kuchnia, szynk przy wejściu głównym oraz duża izba wyszynkowa. W okresie międzywojennym przy tej ostatniej domurowano pomieszczenie służące jako scena otwarta na izbę wyszynkową. Po przeniesieniu do muzeum odbudowano budynek w wersji pierwotnej, urządzając w jego części pomieszczenia mieszczące zaplecze kuchenne.  Na belce stropowej w izbie głównej wycięta jest 1858, która odnosi się do roku przebudowy karczmy. Na terenie Muzeum budynek został odbudowany w 1970 roku a na część jego ostatniego właściciela, restauracji tu zlokalizowanej nadano nazwę „Karczma u Karola Malajki”. W restauracji serwuje się dania kuchni śląskiej.

EN

Tavern from Przewóz, late 18th, rebuilt 1858

Situated in museum area, near parking lot. Tavern is still in usage – there is a restaurant inside.

Jan Bochenek, who was founder of the building, ordered a building from local carpenters, in second half of XVIIIc. In 1858, his son, Ignacy Bochenek, moved the Tavern to another location in Przewóz, closer to road that leads to ferry crossing through Oder River. It was renovated – ceiling and roof were replaced. From 1904 to 1922 Adolf Franica, who was married with Ignacy Bochenek’s daughter, Maria, was the owner of the Tavern. The Tavern was Maria Bochenek’s dowry. Karol Malajka was the last owner of the Tavern – he was running the place from 1922 to 1970. Because of his age and building’s bad condition, he sold it to the Museum.

The base, that the building was built on, is enlarged rectangle. The walls are log construction. Gable roof, that previously was covered with slate, after moving to the museum was covered with shingle.

Originally there were chambers, kitchen and taproom. The Tavern was rebuilt in 1858, which is indicated by the inscription in Polish cut on one of the joists.Throughout the years many changes were made inside, but after moving to the Museum it was rebuilt to its original version in 1970. Nowadays, inside the building, there is a restaurant named after the last owner, Karol Malajka. Restaurant is serving a Silesian cousine.

DE

Wirtshaus aus Przewóz, Ende, 18. Jh. umgebaut 1858

Gasthaus aus Przewóz liegt in einem separaten Teil des Museums neben des Parkplatzes. In dem Gebäude ist ein Restaurant. Der Gründer des Objektes war Johann Bochenek. Ende des 18. Jahrhunderts hat er einen Zimmermann zum Bau eines Gasthauses beauftragt. Sein Sohn Ignatius Bochenek hat im Jahre 1856 das Gasthaus zum Dorf Przewóz versetzt – was in der Nähe von der Straβe war die zur Fähre durch Oder führte. Das Gebäude ist vom Projekt ein Rechteck mit Kammkonstruktion gebaut. Der Satteldach, war noch in Przewóz mit Schiefer gedeckt und nach den Umzug ist er mit Schindel bedeckt.

Das Innenraum war früher anders gestaltet. Es waren dort zwei Wohnzimmer, ein Gästezimmer, Küche, Schank – der am Haupteingang war und neben eine groβe Schankstube. In der Zwischenkriegszeit hat man die Schankstube durch die Bühne vergröβert. Nach dem Umzug wurde dort Küche mit Lager für das Restaurant gemacht. Auf den Balken ist das Datum 1858 geschnitzt. Das Datum bezieht sich auf das Umbau des Gebäudes. Im Jahre 1970 wurde das Gebäude im Freilichtmuseum aufgebaut und zu Ehren des letzten Besitzers des Gasthauses genannt – „Gasthaus bei Karol Malajka“ – „Karczma u Karola Malajki“. In dem Restaurant wird vor allem schlesische Küche serviert.

Speicher aus Podlesie stammt wahrscheinlich aus der 2.Hälfte des 19.Jh. Hier kann man die charakteristische Kammkonstruktion sehen. Der Satteldach war vorher mit Schiefer gedeckt und nach dem Umzug mit Schindeln bedeckt. Der Innenraum besteht aus einer Etage und den Dachboden zu den eine Leiter führt. Derzeit dient das Getreidespeicher als ein Lager für das Gasthaus.