QR Code – Kuźnia z Ziemiełowic, 1726 r.

PL

Kuźnia z Ziemiełowic, 1726 r.

Wzniesiona w 1726 roku, co potwierdza wyryty na nadprożu drzwi wejściowych napis „M P l W B  Anno 1726 S F”. Budynek o konstrukcji zrębowej z mocno wysuniętym z przodu dachem, tworzącym obszerny podcień wsparty na trzech słupach wzmocnionych mieczowaniem. Dach dwuspadowy kryty gontem. Szczyt z wejściem na użytkowy strych, szalowany deskami pionowo.

W kuźni znajdują się urządzenia i narzędzia kowalskie pochodzące przede wszystkim z przełomu XIX i XX w. W kowalskiej robocie niezbędny jest ogień umożliwiający obróbkę żelaza, dlatego palenisko było najważniejszym urządzeniem w kuźni. Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru zarówno piec, jak i ściany nad paleniskiem wykonane są z cegły. Z piecem połączony jest miech nadmuchujący powietrze do paleniska. Ważnym wyposażeniem każdej kuźni są kowadła – w kuźni z Ziemiełowic znajdują się dwa różnego kształtu  kowadła: tzw. bezrożne, powszechne jeszcze w XIX w. i jednorożne, tzw. rogate, z jednym rogiem stożkowym używanym do wykuwania i prac wykończeniowych. Specjalny przyrząd – róg kowalski, wysokości ok. 1,50 m, używany był do poprawiania kształtu pierścieni i małych obręczy. Do niezbędnego wyposażenia kuźni należały różnego rodzaju kleszcze i młotki. Kleszczami obracano żelazo w palenisku i przytrzymywano w czasie kucia na kowadle. Młotków spotyka się wiele rodzajów – od lekkich przecinaków, gładzików, przebijaków po cięższe młoty jedno- lub dwuręczne. Tzw. dziurawnica spotykana przede wszystkim w większych kuźniach, wykonana jest z płyty żeliwnej, na jej powierzchni znajdują się są otwory o różnych wymiarach i kształtach. Służy ona jako matryca do formowania przedmiotów o różnych kształtach oraz wykonywania dziur. W kuźni znajdują się również urządzenia produkcji fabrycznej z okresu międzywojennego, służące do gięcia i kształtowania obręczy nakładanych na koła wozów tzw. giętarka i spęczarka a także wiertarki, i urządzenia do precyzyjnego wycinania otworów w drewnianych kołach wozów.

 EN

Smithy from Ziemiełowice,1726

It was constructed in 1726 which is confirmed by the inscription cut on the lintel of the entrance door reading: 'M P l W B  Anno 1726 S F’. It is a building made as a log structure with an advanced roof at the front creating a large arcade supported on three poles. There is a gable roof covered with slate roof tiles. From the vertically boarded gable there is an entrance to a functional attic.

In the smithy, there are smith’s appliances and tools that come mainly from the turn of 20th century. Since fire allowing for processing iron is necessary in smith’s work, a hearth is the most important element of a smithy. Due to the danger of fire, both the furnace and the walls above the hearth are made of bricks. The furnace is connected with the bellows blowing air to the hearth. Anvils are an important element of equipment of any smithy. In the smithy from Ziemiołowice, there are two anvils of different shapes used for forging and finishing work. A special tool, so called smith’s horn, about 150 cm high, was used for modelling the shape of rings and small rims.

Various types of pliers and hammers constituted basic equipment of a smithy. Pliers were used for turning iron in the hearth and holding it while forging it on the anvil. There are numerous types of hammers to be encountered – from light chisels, smoothers, punches, to heavier one- or two-handed hammers.

The so called 'hole puncher’ (dziurawnica), which can be mostly found in large smithies, is made of cast iron plate and on its surface there are holes of different shapes and dimensions. It is used as a die for forming objects of different shapes as well as for making holes. In the smithy, there are also factory made appliances from the interwar period, used for bending and shaping rims placed on wooden cart wheels, as well as drills and tools for cutting holes in wooden cart wheels precisely.


DE

Schmiede aus Ziemiełowice, 1726

Wurde 1726 gebaut, das Beweis findet man auf dem Sturz der Eingangstüren „M P I W B Anno 1728 S F“ Das Gebäude hat eine Vorlaube. Das Satteldach ist mit Schindel Bedeckt. Die Schmiede ist mit Schmidzangen, Gewindeschmiede, Hämmer, Ambos ausgestattet. Das ist Werkzeug der schon im 19.20. Jh. von Schmieden benutzt waren. Wegen der Gefährdung des offenen Feuers ist das Herd und die Wände über den Herd aus Ziegelsteinen gemacht. In der Schmiede befinden sich auch Werkzeuge und Anlagen die in der Zwischenkriegszeit benutzt waren u.A. Biegemaschine oder Bohrmaschine.