QR Code – Piec piekarski z Rudziczki, 1840 r.

PL

Piec piekarski z Rudziczki, 1840 r.

Wybudowany w 1840 r. był jednym z wielu, które występowały na terenach południowej części Śląska Opolskiego. Ten typ pieca upowszechnił się w XIX w.  Jest to budynek, w którym w jednej części wmurowany jest piec do pieczenia chleba a w drugiej urządzone jest pomieszczenie zwane przedpiecem, służące do magazynowania narzędzi, koszyczków chlebowych i ewentualnie opału. Budynek pieca z Rudziczki wykonany jest w konstrukcji ryglowej. Piec, podobnie jak inne budynki o takiej konstrukcji, postawiony jest na podmurówce z kamieni. Sama bryła pieca wymurowana jest z cegły. Budynek mieszczący piec miał zawsze dwuspadowy dach, kryty z reguły, pokryciowym materiałem niepalnym – dachówką lub łupkiem. W szczycie budynku znajduje się wejście na niewielki stryszek, położony nad piecem.

W piecu wypiekany jest chleb w czasie lekcji muzealnych oraz w czasie imprez folklorystycznych.

EN

Baking oven from Rudziczka,1840

 It was constructed in 1840 and it was one of many ovens occurring on the areas of the southern part of Opole Silesia. This type of oven became common in 19th century. It is a building in one part of which an oven for baking bread is made of bricks and in the other, there is a room called przedpiec (pre-oven) used for storing tools, bread baskets and, if necessary, firewood. It was also here that dough for bread was kneaded and prepared for baking. The building of the oven from Rudziczka is constructed as a beam structure. The oven, similarly to other buildings in that structure, is placed on an underpinning made of stones. The very body of the oven is made of bricks. A building covering the oven, always had a gable roof, covered with non-combustible material – roof tiles or slate. In the gable of the building, there is an entrance to a small attic located above the oven. Bread is baked in the oven during museum classes or folk events.

 
DE

Backofen aus Rudziczka, 1840

 Der Backofen war einer von vielen in dem südlichen Teil Schlesiens gebaut und benutzt.

Das Objekt besteht aus den „Backofen“ und einen kleinen Laube in deren Werkzeug oder Körbe gelagert waren. Das Ofen wird noch bis heute ausgenutzt, während den Musealenunterrichts und Pleinairveranstaltungen .