QR Code – Piwnica z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w. (kopia)

PL

Piwnica z Dąbrówki Dolnej, poł. XIX w. (kopia)

Jest rekonstrukcją wykonaną na podstawie zachowanych do niedawna piwnic w Karmonkach i Dąbrówce Dolnej. Ściany i sklepienie łukowe wykonano z kamienia łamanego. Dach o konstrukcji krokwiowo-jętkowej, kryty słomą. Budynek częściowo zagłębiony w gruncie, częściowo obsypany wałem ziemnym. Piwnica służyła do przechowywania produktów żywnościowych.

EN

Cellar from Dąbrówka Dolna, mid-19th century /replica/

 It is a replica made on the basis of cellars preserved until not a long time ago in Karmonki and Dąbrówka Dolna. The walls and the vault were constructed of broken stone. There is a thatched gable roof. The building is partially sunk in the ground and covered by  an earth embankment. The cellar was used for storing foodstuffs and tools.

DE


Keller aus Dąbrówka Dolna, Mitte 19.Jh. /Kopie/

Es ist eine Kopie von Kellern die noch bis 30 Jahre des 20. Jh. in Karmonki und Dąbrówka Dolna funktionierten. Die Wände und Gewölbe sind aus Steinen gemacht. Das Satteldach ist mit Stroh bedeckt. Der Keller wurde für Lagerung Essen oder Geräte benutzt.