QR Code – Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej, 1773 r.

PL

Spichlerz folwarczny z Grudyni Małej, 1773 r.

Należał również do zespołu zabudowań folwarcznych.  Data 1773 wycięta na nadprożu drzwi wejściowych wskazuje okres jego powstania. Przy wznoszeniu ścian zastosowano konstrukcję mieszaną: zrębową i sumikowo-łątkową. Czterospadowy dach pokryty gontem. W budynku znajdują się dwie kondygnacje i użytkowe poddasze. Obie kondygnacje wykorzystywane są w Muzeum na ekspozycje wystaw czasowych. Warto zwrócić uwagę na półkoliste, podwójne drzwi opierzane z zachowanymi kowalskimi okuciami.

EN


Grange Granary from Grudynia Mała,1773

It belonged to a complex of farm buildings. The date 1773 cut on the lintel of the entrance door, partially still visible, denotes the time when it was constructed. While constructing the wooden walls, a mixed technique was applied. The hipped roof is covered with shingle. The building is composed of two storeys and a functional attic. At present, the granary is used for organising temporary exhibitions in the Museum. It is worth paying attention to the semicircular double door with preserved metalwork fittings.

DE

 Gutsspeicher aus Grudynia Mała, 1773

Dieses Gebäude gehörte zum Gebäuden die sich in einen Vorwerk befanden. Über die Türen ist auf dem Balken Datum 1773 geschnitzt, was auf die Entstehung dieses Gebäudes hindeutet. Das Walmdach ist mit Schindeln gedeckt. Beide Etagen sind für Ausstellungen im Museum ausgenutzt.