QR Code – Spichlerz z Domaszowic, 1754 r.

PL

Spichlerz z Domaszowic, 1754 r.

Jest typem spichlerza z galeryjka. Zbudowany w roku 1754, co potwierdza data wycięta na nadprożu drzwi wejściowych parteru. Budynek drewniany, piętrowy, ze ścianami w konstrukcji zrębowej, wzniesiony na rzucie prostokąta, z wejściami na parter i piętro umieszczonymi w ścianie frontowej wzdłużnej. Najciekawszym elementem architektonicznym jest galeryjka umieszczona na wysokości piętra wzdłuż ściany frontowej. Konstrukcję galeryjki wzbogacają ozdobne mieczowania, łączące słupy z płatwią. Dach dwuspadowy w konstrukcji krokwiowo-jętkowej z szerokim okapem przesuniętym nad galeryjkę, kryty gontem. Szczyty deskowane ukośnie w motyw jodełki.

Piętro stanowiło właściwe składowisko płodów rolnych, zaś parter przeznaczano często na pomieszczenia dla drobnego inwentarza. Na parterze znajdują się trzy pomieszczenia, na piętrze – dwa.

EN

Granary from Domaszowice,1754

It is a type of granary with a little gallery. It was constructed in 1754, which is confirmed by the date cut on the lintel of the entrance door on the ground floor. It is a wooden single floor building, constructed on the layout of a rectangle, with walls constructed as log structure. The entrances to the ground floor and the first floor are located in the lengthwise front wall. The most interesting architectural element is a little gallery located at the height of the first floor, along the front wall. There is a gable roof with wide eaves moved above the gallery, covered with shingle. The gables are diagonally boarded with the herring-bone pattern.

The first floor was in fact a storage area of agricultural produce, whereas the ground floor was often designated for small livestock. On the ground floor, there are three rooms and on the first floor, two.

DE

Speicher aus Domaszowice, 1754

Kornspeicher aus Domaszowice – wurde im 1754 gebaut die Information ist im Sturz ausgeschnitzt. Das Gebäude hat drei Räume eins im Erdgeschoss – wo das Geflügel war und zwei in der ersten Etage wo man Korn aufbewahrt hat. Entlang der Nebenwand in der ersten Etage geht ein langes Korridor. Der Satteldach ist mit Schindel bedeckt.