QR Code – Spichlerz z Głogówka, pocz. XIX w.

PL

Spichlerz z Głogówka, pocz. XIX w.

Jest drugim przykładem spichlerza kopulastego z południowo – wschodniej części Opolszczyzny. W tym rejonie  spichlerze nosiły często nazwę lamusa. Zbudowany na początku XIX wieku w technice mieszanej – zrębowej i sumikowi – łątkowej. Ściany zewnętrzne zostały oblepione gliną, co chroniło budynek przed ogniem, zmianami temperatury i zamakaniem. Dwuspadowy dach z naczółkiem, nie związany konstrukcyjnie z korpusem, pokryty jest gontem. Budynek posiada jedną kondygnację z użytkowym poddaszem. Drzwi prostokątne, opierzane, z ozdobnymi kowalskimi okuciami.

W Muzeum spichlerz od początku był  wykorzystywany na potrzeby małych wystaw czasowych.

EN

Granary from Głogówek, early 19th century

It is the second example of a domed granary from the south-eastern part of Opole Silesia. Granaries in that region were often called ’lamus’. It was constructed at the beginning of 19th century. Wooden walls were covered with clay from the inside, which protected the building from fire, temperature changes and getting damp. The gable roof, not linked structurally to the body, is covered with shingle. The building has one storey and a functional attic. The rectangular doors have ornamental metalwork fittings. In the Museum, the granary has from the beginning been used for organising small temporary exhibitions.

DE

Speicher aus Głogówek, Anfang 19. Jh.

Ist aus süd-östlichen Teil der Oppelner Woiwodschaft. Die hat man auch „lamus“ genannt. Erbaut Anfang des 19. Jahrhundert. Die Lehmwände schützen vor Feuer oder Temperaturänderung. Der Satteldach ist mit Schindeln gedeckt. Das Gebäude verfügt über eine Etage das Dachgeschoss. Von Anfang an wurde der Speicher als Gebäude für kleine Ausstellungen ausgenutzt.