QR Code – Spichlerz z Ligoty Książęcej, pocz. XIX w.

PL

Spichlerz z Ligoty Książęcej, pocz. XIX w.

Charakterystyczny dla południowo-wschodniej części regionu, jest przykładem spichlerza typu kopulastego. Zbudowany na początku XIX wieku na rzucie prostokąta, w konstrukcji zrębowej. Ściany boczne w górnej części tworzą sklepienie, na które nałożony jest dwuspadowy gontowy daszek, nie związany konstrukcyjnie z budynkiem. Dzięki temu, w razie pożaru, daszek można było łatwo zrzucić, ratując w ten sposób cały budynek przed zniszczeniem. Funkcję ochronną  przed pożarem stanowił też tynk gliniany, którym zabezpieczono ściany od zewnątrz. Pod spichlerzem znajduje się murowana z kamienia piwniczka do przechowywania płodów rolnych. Obecnie pełni funkcje techniczne.


EN

Granary from Ligota Książęca, early 19th century

It is an example of a domed granary characteristic of the south-eastern part of Opole Silesia. It was constructed of wooden logs on the layout of a rectangle at the beginning of 19th century. Side walls create a vault in the upper part, on which a shingle gable roof is placed, which is not linked structurally to the building. In case of fire, the roof could have been easily thrown down thus saving the entire building from destruction. Clay plaster covering the walls from the inside, also functioned as fire protection. There is a stone cellar under the granary (at present, it plays a technical function).

 DE

Speicher aus Ligota Książęca, Anfang des 19. Jh.

Dieses Gebäude ist charakteristisch für den süd-östlichen Teil Schlesiens. Ist ein Beispiel für Dom-Typ Speicher (Küppeldach). Erbaut im frühen 19.Jh. mit rechteckigen Grundriss, hat zwei Etagen. Den Dach konnte man im Falle eines Brandes wegwerfen. Unter dem Speicher befand sich ein kleines Keller aus Backstein für Lagerung von Obst oder Fleisch bedacht.